10 Phim Sài Gòn Sản Xuất Trước 1975 – Sưu Tầm

10 Phim Sài Gòn Sản Xuất Trước 1975 – Sưu Tầm

Rảnh mời mấy Bà con cô bác đi xem cinéma, những phim truyện màu và đen trắng do đạo diễn người Sài Gòn thực hiện trước những năm 1975. Với các tài tử như :  Thẩm Thúy Hằng, La Thoại Tân, Hùng Cường, Thanh Nga, Kim Cương, Kiều Chinh, Thành Được, Vân Hùng, Bảo Ân, Phương Hồng Ngọc, Trang Thanh Lan, Lê Quỳnh, và các danh hề: Tùng Lâm, Thanh Việt, Khả Năng.

Các bạn xem phim nào, xin bấm vào đường dẫn (thí dụ muốn xem phim “Xa lộ không đèn” hay bấm vào Tập 01 trước, xem xong bấm tiếp Tập 02 …. v.v…).

Sau đây là những bộ phim:

1- XA LỘ KHÔNG ĐÈN

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07

2- TỨ QUÁI SÀI GÒN

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05

3- NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03

4- NGÀY QUÂN LỰC 19/6

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05

5- NẮNG CHIỀU

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 |

6- LÁ SẦU RIÊNG

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08

7- GIỠN MẶT TỬ THẦN

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07

8- CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04

9- CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08

10- BÃO TÌNH

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07

Share this post