Thứ Bảy 25 Tây tháng Ba 2017: Lớp Mobile Filmmaking – Làm Phim Qua Điện Thoại Thông Minh/Tablet PC

Thứ Bảy 25 Tây tháng Ba 2017: Lớp Mobile Filmmaking – Làm Phim Qua Điện Thoại Thông Minh/Tablet PC

Theo yêu cầu của học viên, sẽ có một lớp mới vào ngày thứ Bảy 25 Tây tháng Ba 2017.

Đề tài: Mobile Filmmaking – Làm Phim Qua Điện Thoại Thông Minh/Tablet PC

Giảng viên: Nguyễn Đức (đạo diễn phim Bolinao 52)

Ngày: Thứ Bảy 25 Tây tháng Ba 2017.

Giờ: 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

Địa điểm: Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia St #204, Westminster, CA 92683.

Học phí: 15 đô la.

Ghi danh tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu hoặc qua số điện thoại 714-893-3043.

Hiểu biết về truyền thông (truyền hình, xuất bản, Internet) là một điều cần thiết trong thế giới chúng ta đang sống. Giới trẻ tiếp xúc với các phương tiện truyền thông gần 16 tiếng mỗi ngày.

Mục đích của khóa học Mobile Creator là cung cấp cho học viên một kiến thức cơ bản và vững chắc về cách chụp hình và quay phim, từ việc dàn dựng đến giai đoạn ráp hình/phim, chỉnh hình/phim dến việc lồng âm thanh, tiếng nói; sau đó hướng dẫn chia sẻ tác phẩm của mình trên mạng lưới nhện (Facebook, YouTube, Instagram…)

Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tạo nội dung cốt truyện, dàn cảnh, quay phim, chỉnh hình, “xuất bản” phim.

YÊU CẦU: Mang theo điện thoại thông minh hay Tablet PC, máy điện toán (Windows. Mac) đã xạc pin đầy và phải có khả năng vào được cửa hàng ảo App Store (Apple) hay Play Store (Google).

Share this post

One thought on “Thứ Bảy 25 Tây tháng Ba 2017: Lớp Mobile Filmmaking – Làm Phim Qua Điện Thoại Thông Minh/Tablet PC