Ai Sợ Bị Mắc Bệnh Lãng Tri (Alzheimer)? – Huỳnh Quốc Bình

Ai Sợ Bị Mắc Bệnh Lãng Tri (Alzheimer)? – Huỳnh Quốc Bình

Bài viết dưới đây có tựa đề “Ai sợ bị mắc bệnh lãng tri (Alzheimer)?) rất bổ ích cho các người lớn tuổi, trên 60 tuổi.Bài viết khá dài, tôi tạm tóm dịch ra Việt ngữ cho những ai tò mò muốn tìm hiểu.bài viết này của một giáo sư, bác sĩ người Pháp tên là Bruno Dubois, giám đốc Học Viện Về Trí Nhớ Và Bệnh Allzheimer tại bệnh viện La Pitié-Salpêtrière – Paris

“Nếu bất cứ ai biết rằng họ có có vấn đề về trí nhớ thì họ không có bệnh lãng trỉ”. Dường như bệnh lãng trí còn được gọi là bệnh đú dẫn tức là thường nhớ lâm lẫn, nhớ cái nọ hoá ra cái kia. Thí dụ như quên tên các phần tử trong gia đình hoặc không nhớ rõ đã để chỗ nào.

Một phân nửa số người trên 60 tuổi có thể quên chẳng hạn như quên tên một người bạn, quên một cái chìa khoá, một cái áo mưa khi đi ra khỏi nhà. Đó là thuộc về tuổi già, trí nhớ bị mòn mỏi một phần là lẽ tự nhiên, không phải là triệu chứng của bệnh lãng trí.

“Những người bị mắc bệnh Alzheimer thì không biết được những gì đang xẩy ra”.

Ba thử nghiệm xem có bị mắc bệnh Alzheimer, chỉ dùng mắt tìm kiếm:

1_ Tìm chữ C trong bảng dưới đây

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2_Nếu đã tìm được chữ C rồi thì tìm số 6 trong bảng dưới đây

99999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999

69999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999

3_ Bây giờ tìm chữ N trong bảng dưới đây. Cẩn thận, khó hơn một chút

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Nếu bạn làm tốt ba thử nghiệm trên thì trí não của bạn vẫn cón tốt như tuổi thanh xuân, không cân đi khám xét thần kinh.

Share this post