Apple Đang Thực Hiện Tra Tìm Thay Thế Tra Tìm Của Google – p324530

Apple Đang Thực Hiện Tra Tìm Thay Thế Tra Tìm Của Google – p324530

(TVVN.ORG) Google kiếm nhiều tiền qua Tra Tìm, Apple một mặt phải tránh chánh phủ Hoa Kỳ điều tra việc mình “đi” quá gần với Google (Gogle trả cho Apple 8 tỷ đô la mỗi năm để được trờ thành Tra Tìm định sẵn trong các sản phẫm cùa Apple) mặt khác cũng muốn chia bớt phần bánh ngọt quá lớn qua việc Tra Tìm mà Google đang hường, mới đây Apple lộ tin mình đang thực hiện kỹ thuât Tra Tìm của chính mình.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ mở cuộc điều tra xem hai ông lớn Apple và Google có thông đồng với nhau để ngăn chận các công ty nhỏ hơn phát triễn.

Ít người để ý đến chuyện trong iPhone chạy iOS 14 Apple cho thấy mình đang dùng kỹ thuật Tra Tìm của chính Apple chứ không dùng kỹ thuật Tra Tìm của Google.

Apple đã mướn một số chuyên gia trong ngành Tra Tìm, thậm chí còn mướn luộn xếp sòng Tra Tìm của Google.

Share this post