Ba Dòng Thác Cách Mạng – Trần Trung Chính

(TVVN.ORG) Sau 30 tháng 4 năm 1975, tất cả quân cán chính của VNCH cùng những người ngoài chính quyền nhưng có tham gia vào các đảng phái chính trị của người Quốc Gia đều bị nhốt tù vào cái gọi là “trại cải tạo” để “học tập” đường lối chính sách của chính quyền Cộng Sản (mà họ tự xưng là “đường lối chính sách CÁCH MẠNG – chắc chắn họ tự biết là đường lối chính sách của chính quyền Cộng Sản thì không hay ho gì cho lắm nếu không muốn nói là danh xưng Cộng Sản làm người nghe ghê rợn và muốn xa lánh).

Trong các “trại cải tạo”, bọn VC cai tù lập kế hoạch “học tập chính trị” song hành với “lao động cải tạo”, thực tế thời gian “học tập chính trị” chỉ chiếm khoảng 2-3%, còn lại là phần “lao động cải tạo” chiếm tới 97-98% . Chủ đề 3 DÒNG THÁC CÁCH MẠNG được chú trọng nhiều hơn các chủ đề khác, vậy 3 DÒNG THÁC CÁCH MẠNG là gì ? và tác động của chúng cho đến tận hiện nay ra sao ?

3 DÒNG THÁC CÁCH MẠNG bao gồm:

1/ Cách mạng tư tưởng
2/ Cách mạng quan hệ sản xuất
3/ Cách mạng khoa học kỹ thuật

Cấu trúc của tập hợp 3 DÒNG THÁC CÁCH MẠNG tương đối theo trình tự sáng sủa và mạch lạc, về mặt lý luận tập hợp này trông có vẻ hợp lý. Nhưng không có một quốc gia nào cũng như không có bất cứ chính phủ nào áp dụng thành công tập hợp chính trị này (kể cả vào lúc cao điểm của phong trào Cộng Sản vào những năm 1975 – 1985 ). Năm 1977, cá nhân người viết đã gặp những sinh viên “sáng mắt sáng lòng” dương dương tự đắc phát biểu huênh hoang như là : “Không có gì có thể ngăn trở nổi thế đi lên của 3 dòng thác cách mạng “ hay là “quốc gia nào đã bị Cộng Sản chiếm chính quyền thì không thể đảo ngược “…v…v…

Bây giờ (2019), không còn ai nhắc nhở đến “thế đi lên không gì ngăn trở nổi của 3 dòng thác cách mạng”, tuy nhiên cũng vì sĩ diện và tự ái, “những Bolsheviks quốc tế “ (gồm nhiều quốc gia) cũng không dám đưa ra nhận định não lòng là: “Phong trào Cộng Sản Quốc Tế hoàn toàn thoái trào và thế đi xuống hố không gì ngăn trở nổi của 3 dòng thác cách mạng “ !!!

Bài viết này đưa ra những nhận xét riêng của người viết không căn cứ theo bất cứ tài liệu giáo khoa nào (dù bênh hay chống chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa xã hội), cho nên rất cần sự phản bác hay phê bình của các độc giả khác theo đúng chu trình của triết thuyết BIỆN CHỨNG PHÁP mà Marx – Engels đề xướng (CHÍNH ĐỀ – PHẢN ĐỀ và TỔNG HỢP ĐỀ).

Nhận xét thứ nhất: Học thuyết Cộng Sản là con đẻ của học thuyết Thiên Chúa Giáo La Mã nhưng chống lại và làm ngược với những gì mà Giáo Hội La Mã đã làm. Thí dụ minh họa số 1: TCG quan niệm có Thượng Đế (Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời), Cộng Sản quan niệm Vô Thần…Thí dụ số 2: TCG quan niệm có ĐẤNG VANG LỜI, Cộng Sản thì nêu cao khẩu hiệu “TUYỆT ĐỐI TUAN THEO ĐƯỜNG LỐI VÀ CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG CS và NHÀ NƯỚC”. TCG tổ chức “giáo quyền” do Giáo Hoàng đứng đầu đóng đô tại Roma có các Hồng Y đứng đầu các Bộ như là thành phần của chính phủ. Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế cũng tự coi Đảng Cộng Sản Liên Sô tương tự như giáo triều TCG tại Roma, rồi các Tổng Bí Thư của các nước chư hầu không khác chi với các Hồng Y Giáo Chủ của các quốc gia thần phục giáo quyền Roma !

Cũng vì một số giáo dân KHÔNG VANG LỜI mà giáo hội La Mã đặt ra các Tòa Án Dị Giáo để xử những người có suy nghĩ khác với giáo lệnh của Tòa Thánh (thí dụ: Tòa án dị giáo xử phạt Galilée về chuyện dám bảo Trái Đất xoay quanh Mặt Trời chả hạn) và ngay chính giáo hội La Mã cũng bị phân ra thành nhóm TIN LÀNH (mà đa số nhóm Tin Lành di cư qua Mỹ từ 2-3 thế kỷ trước)…

Phía bên Cộng Sản cũng y chang như vậy, các đảng viên của Đảng Cộng Sản còn tin tưởng Đảng Cộng Sản nhưng mất 2 chữ TUYỆT ĐỐI thì bị kết tội “XÉT LẠI” hay “CHỐNG ĐẢNG” như các ông Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Vũ Thư Hiên, Hà Sĩ Phu…,bị trù dập, tù tội, đày đọa suốt cả cuộc đời.

Như vậy DÒNG THÁC CÁCH MẠNG THỨ NHẤT là CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG , mà Marx- Engels hô hào ,chỉ có nghĩa là kêu gọi và bắt buộc mọi người (trong những quốc gia mà Cộng Sản nắm được chính quyền) hãy vứt bỏ tư tưởng hữu thần của TCG để khoác vào tư tưởng vô thần của CỘNG SẢN (nói theo ngôn ngữ “dân chơi thời thượng” là cởi bỏ áo đen để mặc áo đỏ vào người).

DÒNG THÁC CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG (mà Marx-Engels hô hào) đã không xảy ra tại Hoa Kỳ !!! Vì theo như nhận định của nhà báo VIỆT NGUYÊN (bút danh của Bác Sĩ Y Khoa Nguyễn Đức Tuệ tại Houston – Texas) – trich dẫn:

Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên được thành lập dựa trên lý trí, dựa trên lý luận của con người thay vì thành lập trên căn bản sức mạnh của chiến tranh. Vào thế kỷ 18, các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã ngồi với nhau, những bộ óc trí thức vĩ đại đã tin vào thượng đế “IN GOD WE TRUST”.

Thượng Đế của những tổ phụ của Hoa Kỳ là Thượng Đế của Trí Óc con người. Lý trí con người giúp bạn tiếp cận với Thượng Đế. Huyền thoại dựa trên căn bản Khoa Học, tất cả mọi người được sinh ra đều có khả năng suy luận, lý luận và suy nghĩ, không nhắm mắt mù quáng đi theo chủ thuyết, đây là căn bản của DÂN CHỦ. Tư Tưởng có khả năng đi tìm SỰ THẬT, không cần người hướng dẫn, hay chính quyền độc tài sai bảo..Hết trích.

Một trong những lý do chính yếu khiến DÒNG THÁC CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG không xảy ra tại Hoa Kỳ là vì những tổ phụ của quốc gia Hoa Kỳ (founders) đã “cách mạng tư tưởng “ trước cả Marx và Engels từ 50 đến 70 năm !!!

CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG của HOA KỲ:

1.1 Sau khi đánh đuổi thực dân Anh, nhiều người đề nghị Tướng Washington lên LÀM VUA. Nhưng ông từ chối và chỉ chịu nhận vai trò làm tổng thống với nhiệm kỳ 4 năm rồi Thomas Jefferson lên thay. Wasington trở về làm thứ dân không chịu làm TỔNG THỐNG TRỌN ĐỜI.

1.2 BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP và HIẾN PHÁP CỦA HOA KỲ được soạn thảo bởi các nhà trí thức thứ thiệt với tiêu chuấn bênh vực quyền lợi của người dân. Vì vậy bản hiến pháp đã trường tồn trên 240 năm không cần thay đổi (nếu thiếu sót, chỉ cần lập thêm TU CHÍNH ÁN trong khi nước Pháp sau cách mạng 1789 tính đến nay đã có 5 NỀN CỘNG HÒA và Liên Sô chỉ hiện hữu có 70 năm mà đã có tới trên 22 lần thay đổi “hiến pháp”)

1.3 Tới năm 1861, Tổng Thống Abraham Lincoln ra tranh cử với chủ trương “giải phóng nô lệ” (tuy rằng sau đó là “chiến tranh Nam –Bắc”) nhưng sau cùng nước Mỹ thắng vì chế độ nô lệ hoàn toàn bị bãi bỏ.

1.4 Tổng Thống Abraham Lincoln đã để lại một thành quả CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI HƠN BAO GIỜ HẾT qua câu nói “chính phủ tồn tại mãi mãi là CHÍNH PHỦ BỞI DAN, DO DAN và VÌ DAN “
Nhận xét thứ hai :

Khẩu hiệu mị dân của Marx- Engels quyến dụ quần chúng lao động theo và ủng hộ Cộng Sản là : “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Khẩu hiệu này hoàn toàn sai và lỗi thời khi kỹ sư Taylor của Hoa Kỳ đưa ra phương pháp sản xuất theo lối dây chuyền ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20. Nhờ phương pháp này, kỹ nghệ của Hoa Kỳ tiến nhanh tới mức có thể sản xuất hàng loạt bất cứ sản phẩm kỹ nghệ nào mà năng suất gia tăng và đưa giá thành xuống thấp nhưng lương bổng của công nhân được nâng cao. Người công nhân không cần phải “thi đua” vì mỗi một khâu sản xuất đã được các kỹ sư tính toán kỹ về thời lương: Làm chậm quá thì dây chuyền bị khựng lại, làm nhanh quá thì không đạt về phẩm chất (quantity)

Dẫn chứng minh họa: Thập niên 1940, Liên Sô vẫn chưa thành lập được kỹ thuật sản xuất dây chuyền nên các xí nghiệp hay các hợp tác xã lao động vẫn còn làm lễ phát bằng khen và lẵng hoa cho các “anh hùng lao động”. Văn hào Solzenytsin trong tác phẩm QUẦN ĐẢO GULAG có kể một nông dân “anh hùng lao động” bị đầy đi Siberia “cải tạo” vì phát biểu “phản động” : Sau khi nhận bằng khen, anh chàng nông dân này hỏi Chủ Tịch Huyện là “không biết giấy khen này có đổi được bột mì hay không bởi vì chính anh ta đã nhận được 2-3 giấy khen trước đó rồi “.

Dòng thác cách mạng thứ hai là CÁCH MẠNG QUAN HỆ SẢN XUẤT cũng không xảy ra tại Hoa Kỳ. Thời của Marx – Engels quan hệ sản xuất giữa chủ và thợ là sự “liên hệ” không mấy “suôn sẻ”. Người chủ tuyển công nhân trong tinh thần “ban phát công ăn việc làm” giống như “ban ân huệ” cho giới công nhân. Trong khi tại Hoa Kỳ, liên hệ giữa chủ và thợ được xem như một “social contract”, nghĩa là 2 bên cùng cần có nhau.

Ngay đầu thế kỷ 20, khi thành lập hãng chế tạo xe hơi FORD, chủ nhân là Henry Ford đã có những quan niệm quản trị độc đáo mà các xí nghiệp bên u Châu chưa có ai nghĩ ra :

2.1 Trả lương cho công nhân rất cao (Henry Ford quan niệm công nhân có lương cao thì sẽ có đời sống an lành vui mạnh để họ có sức khỏe tốt mà làm việc)

2.2 Trả lương cho công nhân rất cao để họ có thể mua trả góp chiếc xe hơi do chính họ làm ra.

2.3 Giúp đỡ công nhân thành lập nghiệp đoàn (Nghiệp đoàn của Mỹ mang tên là Union, lương của công nhân góp cho nghiệp đoàn khoảng 7-8%, nhưng nghiệp đoàn thành lập trust fund từ số tiền đóng góp này để cover phần health insurance cho công nhân, khi thất nghiệp, ngoài số tiền unemployment của chính phủ, nghiệp đoàn có quỹ để chi trả thêm vào. Nghiệp đoàn cũng thành lập training center để huấn luyện cho người mới vào làm hay muốn chuyển nghề khác…

Chính những thành quả thiết thực của nghiệp đoàn như vậy mà các đảng viên Cộng Sản không thể chen vào lãnh đạo quần chúng lao động Hoa Kỳ như bên u Châu. Điển hình như là không ai biết văn phòng của Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ ở đâu cả (giản dị là Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ không có đảng viên hay hoặc là chỉ có lèo tèo vài người nên không góp được membership nên không thuê mướn văn phòng được). Cách nay hơn 25 năm , khi vừa tới Hoa Kỳ định cư, luật sư Nguyễn Hữu Hiệu đưa cho tôi xem một tờ báo Mỹ giới thiệu ông Gus Hall _ Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ, đây là một ông Mỹ đen ở New York, sống bằng trợ cấp xã hội dành cho người tàn tật. Ông Gus Hall phải đăt văn phòng tại garage nhà của ông. (Không thấy báo nói là nhà riêng ông mua hay nhà housing của chính phủ)

Năm 1960, khi Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Sô kiêm Thủ Tướng Chính Phủ là Nikita Kruschev thăm Hoa Kỳ, ông Krouchev đòi đến thăm thành phố Detroit – Michigan (vì nơi đây có đại bản doanh của General Motors, Ford và Chrysler. Trước khi đi vào bên trong các hãng chế tạo xe, ông thấy trùng trùng điệp điệp các xe hơi đậu ở parking lot, ông hỏi các xe này của ai, đại diện chính phủ Hoa Kỳ (dường như là ông bộ trưởng Bộ Lao Động) trả lời:

. Đó là xe của công nhân các hãng chế tạo xe hơi.

Câu nói của ông Krouchev làm đại diện của chính phủ Hoa Kỳ chới với:

. Thôi mà, cùng làm lớn với nhau mà các ông còn “màu mè trình diễn “ với tôi làm gì nữa.

Về sau, người ta hỏi người cố vấn của Thủ Tướng Krouchev tại sao ông ta không tin người đại diện của chính phủ Hoa Kỳ ? Lý do: ở Liên Sô ngay cả giám đốc nhà máy cũng chưa có ô tô con nữa là thợ thuyền công nhân.

Ghi chú của người viết : Tổng Bí Thư kiêm Thủ Tướng Chính Phủ Liên Sô mà còn “cả quỷnh” như vậy thì cỡ chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh…còn “ngố” cỡ nào. Độc giả nào sang Hoa Kỳ trước khi VC tiến vào Sài Gòn, có thể không tin những “quê mùa” của lính VC. Nhưng quả thực Kissinger nói đúng “Hoa Kỳ sẽ đưa BV trở lại thời kỳ đồ đá”.

Nhận xét thứ ba:

Dòng thác cách mạng thứ ba có tên là DÒNG THÁC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT. Nhưng mặc dù làm ầm ĩ hô hào “cách mạng khoa học kỹ thuật” nhưng các nước theo chế độ Cộng Sản (hay có cái đuôi ĐỊNH HƯỚNG XHCN) không đạt được thành quả xuất sắc nào cả. Nếu lấy giải NOBEL hàng năm làm thước đo trình độ KHOA HỌC KỸ THUẬT thì Liên Sô (bây giờ là nước Nga) thỉnh thoảng có được 1-2 giải, còn Trung Cộng thì tuyệt đối không có giải nào.

Giới trẻ tại Hoa Lục nêu thắc mắc là sao Trung Hoa tiến bộ nhiều, đời sống kinh tế có sáng sủa, dân trí dần dần được nâng cao mà không có sáng kiến hay giải NOBEL nào cả ? Một đàn anh xồn xồn (cỡ 40 tuổi) giải thích thắc mắc đó như sau: Tại khoa bảng của chúng ta bận hết thì giờ để sao chép ăn trộm sáng chế của người ta thì làm gì còn thì giờ để nghiên cứu nữa.

Nhật Bản thời kỳ Minh Trị và Nam Hàn thời Park Chung Hi cũng bắt đầu học hỏi khoa học kỹ thuật từ Au Mỹ nhưng bây giờ hai nước ở vùng Bắc Á lại thành công, còn Trung Cộng thì thành công giai đoạn đầu mà nay bị Tổng Thống Trump đánh cho te tua có nguy cơ sụp đổ toàn diện:

-Nhật Bản và Nam Hàn làm ăn đàng hoàng, Trung Cộng chơi ăn gian, thí dụ khoảng năm 1980, Nam Hàn đã chịu chi ra vài trăm triệu dollars để mua bản quyền của Mitsubishi chế tạo ra xe hơi Hyundai. Hãng Honda đã mua lại toàn bộ nhà máy của hãng xe hơi Isuzu để sản xuất kiểu xe SUV và xe van. Thời 1960, Nhật bản cũng chịu mua bản quyền về transistor của Hoa Kỳ để xây dựng lên đế chế Sony, Akai, Toshiba, Panasonic…lấn lướt Philips ngay tại thị trường Hoa Kỳ.

Trung Cộng lại không chịu bỏ tiền ra mua bản quyền mà bắt các hãng nào của Mỹ muốn buôn bán làm ăn tại Hoa Lục phải chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho Hoa Lục. Từ cuối năm 2018, Tổng Thống Trump chấm dứt “trò chơi ăn gian ăn cắp “ của Trung Cộng.

-Trung Cộng thao túng tiền tệ, bắng cách luôn định giá đồng “nguyên” thấp để hàng xuất cảng của Trung Cộng luôn có giá rẻ khiến cán cân mậu dịch của Hoa Kỳ luôn luôn bị thâm thủng. Chống lại biện pháp này, Tổng Thống Trump áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Cộng. Chiến thuật tăng thuế từ từ cốt để các nhà đầu tư ngoại quốc hoảng loạn và bỏ chạy. Hiện nay đã có một số hãng tìm cách di chuyển sang Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Bangladesh, Miến Điện…để hàng hóa sản xuất tại các quốc gia nhỏ bé này không bị đánh thuế như hàng hóa sản xuất tại Trung Cộng !

-Những nhà cai trị độc tài như Tập Cận Bình, Mao Trạch Đông, Staline…không chịu hiểu rằng các nhà Khoa Học, các nhà phát minh, các nhà sáng chế cần SỰ TỰ DO TUYỆT ĐỐI y hệt như những văn nghệ sĩ sáng tác ra các tác phẩm nghệ thuật. Những chỉ đạo từ các văn phòng lãnh đạo thì không được các nhà nghiên cứu hay các khoa học gia hoan nghênh vì giới lãnh đạo chính trị thì chả biết gì về sản phẩm sáng tạo hướng tới tương lai. Steve Jobs khi còn làm việc cho Apple khoảng 1990 đã tiên đoán rằng PC (như Mac Intosh, IBM,…) sẽ chết, do đó hãng Apple cần nghiên cứu tìm kiếm một sán phẩm mới. Nhiều thành viên trong Ban Lãnh Đạo Công Ty không đồng ý, Steve Jobs bỏ ra ngoài mở hãng Pixel sản xuất phim hoạt hình rất thành công.

Khi Mac Intosh chết, hãng Apple đang trên đà phá sản, người ta kêu gọi Sterve Jobs quay trở lại Apple để cứu hang. Ông đưa ra ý niệm về iPhone và broker đã đi thuyết phục các nhà đầu tư bỏ vốn ra chế tạo iphone (đông nhất và bỏ tiền nhiều nhất là các hoàng tử của Arab Saudi)

Steve Jobs đã mở ra một thị trường hoàn toàn mới (khi chưa có sản phẩm), sau đó là Google, Twitter, Intagram… và nhiều nhiều nữa mà tôi chưa được biết. Tất cả đã tạo thành hiện tượng CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỜI 4.0 mà chính Trung Cộng không có bất kỳ sáng kiến nào trong Cuộc Cách Mạng Đời 4.0 này (kể cả hardwares và softwares điều khiển)

Khi tôi viết bài này, ngày hôm qua 18 tháng 6 năm 2019, ông Morsi – vị tổng thống của Ai Cập được nhân dân Ai Cập bầu lên đã bị heart attack tại phiên tòa đang xét xử ông. Điều trớ trêu là sau khi được đa số dân chúng tín nhiệm, ông lại nghe lời của các thân tín trong phong trào HUYNH ĐỆ HỒI GIÁO ban hành giáo luật SHARIA của Hồi Giáo cực đoan, khiến 14 thành phố trên toàn quốc biểu tình phản đối, đám đông biểu tình nào cũng suýt soát 01 triệu người. Là Thủ Tướng Chính Phủ, ông ra lệnh cho Cảnh Sát giải tán đám đông, nhưng Cảnh Sát từ chối vì Cảnh Sát quá ít . Một nhóm vũ trang của HUYNH ĐỆ HỒI GIÁO lại bắn vào đám đông khiến khoảng 800 người bị thiệt mạng. Thế là quân đội lật đổ chính phủ của ông Morsi.

Ông Morsi lên cầm quyền BỞI DÂN bầu ông, nhưng ông hành xử thì không DO DÂN và cũng chẳng VÌ DÂN (mà là vì những giáo điều của Hồi Giáo). Ông chết bất đắc kỳ tử trong phiên xét xử ông làm tôi nhớ tới thân phận của Tập Cận Bình: Lên cầm quyền chẳng BỞI DÂN, hành xử tùy tiện không DO DÂN mong đợi, mà những ích lợi thu đạt được chẳng phải VÌ DÂN (mà ích lợi thuộc về ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG HOA) thì đến lúc dân Trung Hoa nổi loạn, có lẽ họ sẽ”xử” ông không cần “xét” gì hết.

San José, kỷ niệm NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6 NĂM 2019

Trần Trung Chính

Share this post

One thought on “Ba Dòng Thác Cách Mạng – Trần Trung Chính

 1. Cám ơn bài viết của anh. Rất hay và súc tích. Qua những nhận xét của anh, tôi hơn bao giờ hết hiểu tự do và chủ thuyết cá nhân là căn bản của sự tiến bộ của con người.

  Tôi xin đóng góp một vài hiểu biết của tôi.

  Tự do không có nghĩa là tự do vô giới hạn. Tự do trong sự bảo vệ và ngăn cấm của luật pháp. Luật pháp làm cho dân và do dân qua sự tổ chức của lưỡng viện và luật pháp phải phù hợp với hiến chương lập quốc. Nước Mỹ đã may mắn có những vị tổng thống tổ có niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa (Lord).

  Đạo Công Giáo đã trải qua cuộc cách mạng ở Âu Châu. Khi giới giáo sĩ có nhiều quyền cũng như đảng CS sinh ra những tệ đoan và vì thế có một giáo sĩ trong đạo Công giáo đã phản động tuyên truyền. Ông là Luther ở Đức. Ông đã bị bắt, tra tấn và trốn tránh quy luật của giới cầm quyền Công giáo. Ông đi thuyết giảng và viết bài trên lá, trên thân cây để giáo dân đọc. Rồi thì sự phát minh dụng cụ in trên giấy đã làmCuộc cách mạng của ông thành công khi ông có nhiều người theo và được mệnh danh là Protestants hay người chống đối. Cuộc cách mạng tư tưởng này lớn mạnh ảnh hưởng toàn Âu Châu. Những nhóm tách ra từ đạo Công Giáo tuỳ theo thủy thổ và phong tục, họ làm thành đạo riêng nhưng căn bản vẫn là không phải thờ phượng nhiều Chúa (multiple góp) vì chỉ có một Chúa thôi – đó là Đức Chúa Trời, người sinh ra mọi loài. Chúa Jesus là sứ giả của Chúa Cha để dậy con người lại. Khi xưa Chúa Trời rất gần gũi với con người. Nhưng từ khi con người không vâng lời như một đạo luật nhân quả, con người không còn được gần Chúa nữa. Tuy nhiên tình yêu cho con người vẫn còn và Chúa Jesus đến để nhắc nhở qua sự giảng dạy và phép lạ. Vì thế lời của Chúa là quyển thánh kinh.
  Khi cuộc cách mạng tư tưởng này thành công, giáo dân không còn tuỳ thuộc vào giáo sĩ thông dịch lời Chúa. Họ cùng nhau tự học Thánh Kinh và sống theo những giảng dậy trong Thánh Kinh. Có những lớp học rèn luyện người có vợ con thành những người có thể điều hành những việc của nhà thờ và mỗi nhà thờ tổ chức như một quốc gia nhỏ, có bầu cử người điều hành tài chính và giúp Pastors. Bây giờ đã có Pastor đàn bà và gays. Pastors là những người có đầy đủ phong cách và được chọn kỹ càng với sự đồng thuận của congregation. Mỗi nhà thờ lại trực thuộc một ủy ban sẵn sàng tiếp sức khi nhà thờ mất Pastor vì Pastor có quyền đi phục vụ nhà thờ khác. Ủy bạn này điều hành việc cung cấp những ứng cử viên để được phỏng vấn và chọn bởi giáo dân của nhà thờ đó vì tiền trả lương cho Pastor là do tiền quyên góp của giáo dân. Ngoài ra ủy ban sẽ điều động tất cả nhà thờ trong đạo của họ quyên góp, và uỷ lạo.

  Thành ra khi người Âu Châu đi dân sang Mỹ, họ mang những đạo của họ. Qua quyển Thánh Kinh họ có common ground và có thể làm việc với nhau. Những vị tổng thống đầu tiên cũng chỉ là những thần dân này. Thành ra, họ tổ chức đất nước dựa theo mô hình của cuộc cách mạng tôn giáo – độc lập và dân chủ.

  Khi tôi phải làm bài luận văn ở đại học, tôi phải tra cứu để phản ảnh cái biết của tôi về môn học. Tôi vô tình tìm được định nghĩa của chủ thuyết cá nhân (individualism). Nó không có nghĩa như cái nghĩa đen của nó là chỉ biết mình. Không, tôi bàng hoàng khi nhận ra rằng đó là sự liên hệ giữa con người và Thượng Đế. Thành ra, một đất nước và một xã hội làm ra để phục vụ con người vì đó là ý Chúa. Con người không thể đồng hành với Chúa khi không có tự do tôn giáo, tư tưởng, hội họp và những riêng tư được tôn trọng. Khi con người biết yêu và khiếp sợ Thượng Đế sẽ làm theo Ý ngài. Vì thế qua những cuộc bầu cử, nhà thờ đóng vai trò quan trọng trong việc bầu cử tuy họ không khống chế lá phiếu nhưng họ tỏ thái độ khi vụ tổng thống đi ngược lại Ý Chúa. Năm 1975, khi người Việt sang Mỹ, nhà thờ là những vị bảo lãnh tốt đẹp nhất so với những người thân bảo lãnh nhau sau này. Điều này nói cho chúng ta những gì? Con người VN có thực sự cao cả và khiêm nhường như điều Chúa muốn?

  Tôi đã từng đi nhà thờ Công Giáo khi còn nhỏ, cha thường hay nói “đó là ý Chúa”, tôi chẳng hiểu Chúa muốn gì ở tôi? Nhờ cuộc đình chiến năm 1975 tôi được ra khỏi đất nước, tôi được học hỏi, tôi được thay đổi để sánh bước và làm bạn với người thổ dân; và tôi nghĩ đó là Ý Chúa. Tôi đã là người phản loạn trong gia đình và học đường trong bất bạo động và tôi đã không tin Chúa nhưng Chúa đã cho tôi con đường để biết Ngài.

  Những ngày tháng đầu trên nước Mỹ, thấy một cặp vợ chồng Mỹ trẻ nói về thành công của họ. Nhìn ánh mắt ước ao của tôi, họ nói “đây là đất hứa của Chúa”.

  Nói xa chẳng qua nói gần, bao giờ nước Việt có thể sánh bước với các quốc gia trên thế giới như trong bài diễn văn của TT Trump khi đến VN? Làm sao người dân VN hiểu thế nào là tự do? Họ đang có quá nhiều tự do, họ đâu cần thêm nữa. Chính người ở Mỹ mới không có tự do và thì giờ, theo ý họ.

  Cuối cùng tôi muốn nói bao giờ VN có cuộc cách mạng tư tưởng và làm sao đẩy mạnh cuộc cách mạng này?

  Thuý Singer