Bài Ca Tình Yêu – Đinh Văn Tiến Hùng

Bài Ca Tình Yêu – Đinh Văn Tiến Hùng

(TVVN.ORG) Lễ Tình Yêu – Valentine’s Day : 14/2/17

* Với thế giới Bạn chỉ có thể là một người,
Nhưng với một người Bạn có thể là cả thế giới.

Bạn Đời ta gọi là MÌnh,
Mình ơi! Ta gọi thân tình Nhà Tôi.
Đời người cuộc sống lứa đôi,
Thân ta một nửa nguyện thời trao nhau.

Trọn tình vẹn nghĩa trước sau,
Dẫu trăm năm bạc mái đầu chẳng thay,
Lời đầu giao kết còn đây,
Tình yêu bền vững nối giây thề nguyền,
An hòa giữ tròn mối duyên,
Keo sơn gắn bó chớ quên ban đầu,
Cuộc sống trôi nổi mai sau,
Cùng nhau chia sẻ buồn vui ân tình.

Bạn Đời tình nghĩa trung trinh,
Mình ơi! Ta gọi thân tình Nhà Tôi,
Một đời ta đã kết đôi,
Trăm năm nương tựa luôn thời bên nhau.

Đinh Văn Tiến Hùng

Share this post