Bản Tin Điện Toán Tháng Bảy, 2020 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Bảy, 2020 – p324530

(TVVN.ORG) Lấy lại tài liệu đã bị xóa đi với Windows File Recovery

Lỡ xóa một số tin tức trong hard drive, SSD drive hay tài liệu từ hard drive, SSD drive đã bị formatted, tài liệu đã bị hư hỏng (corrupted).

Windows File Recovery là một app miễn phí. Chúng ta có thể dùng nó để lấy lại tài liệu đã bị mất vì nhiều lý do. Nó có thể lấy lại tài liệu đã bị mất trong hard drive vả ngay cả từ tài liệu trong USB, trong thẻ nhớ (memory cards).

Windows File Recovery dùng dòng lệnh (command line) chứ không dùng tạo hình nên chỉ thích hợp với người có nhiều kinh nghiệm dùng máy điện toán.

Đến đây để chuyển về Windows File Recovery:

https://www.microsoft.com/en-us/p/windows-file-recovery/9n26s50ln705?ranMID=24542&ranEAID=nOD/rLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-k5eDPSvMIpbteQUqaEyEnQ&epi=nOD_rLJHOac-k5eDPSvMIpbteQUqaEyEnQ&irgwc=1&OCID=AID2000142_aff_7593_1243925&tduid=%28ir__fdjuhwocakkfryxykk0sohzixv2xi0n2cxpj0jck00%29%287593%29%281243925%29%28nOD_rLJHOac-k5eDPSvMIpbteQUqaEyEnQ%29%28%29&irclickid=_fdjuhwocakkfryxykk0sohzixv2xi0n2cxpj0jck00&activetab=pivot:overviewtab

https://www.youtube.com/watch?v=kfIA8XHv21M

Đọc thêm các bài viết tại đây:

https://www.tvvn.org/forums/threads/b%E1%BA%A3n-tin-%C4%91i%E1%BB%87n-to%C3%A1n-th%C3%A1ng-b%E1%BA%A3y-2020.86920/

Share this post