Bản Tin Điện Toán Tháng Chín, 2020 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Chín, 2020 – p324530

(TVVN.ORG) Marvin in màu 3 Chiều

Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2013, có thể in một mẫu hàng tại chỗ hoặc in qua dịch vụ Craftcloud (nhận in sản phẩm 3 Chiều)

Mậc dù mỗi máy in 3 Chiều đều có sẵn thảo trình in 3 Chiều, nhưng thảo trình 3D Builder hoàn toàn miễn phí có thể in màu và lại không đòi hỏi máy phải có CPU mau và mạnh.

Xem thêm các bài viết điện toán tháng Chín, 2020: https://www.tvvn.org/forums/threads/b%E1%BA%A3n-tin-%C4%90i%E1%BB%87n-to%C3%A1n-th%C3%A1ng-ch%C3%ADn-2020.87281/

Share this post