Bản Tin Điện Toán Tháng Hai, 2021 – P324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Hai, 2021 – P324530

(TVVN.ORG) Phục hồi tài liệu Microsoft Word và mở lên đặc tính Tự Động Lưu Trữ

Có nhiều cách phục hồi nhưng kết quả khác nhau, có khi cách A phục hồi được nhưng cách B, C thì không.

Trước hết, tra tìm tài liệu nguyên thủy trong danh sách tài liệu. Trên máy điện toán Windows hãy mở ra phần Tra Tìm bằng cách bấm vào nút Windows và đánh tên cùa tài liệu; trên máy Mac bấm vào hình spotlight nằm phía trên bên phải và đánh tên cùa tài liệu, nếu tìm thấy tài liệu hãy bấm chuột đôi lên tên tài liệu.

Đôi khi tài liệu được tự động lưu trữ dưới các tên .wbk hay WBK dù bạn chưa thực sự lưu trữ tài liệu này.

Tìm trong Thùng Rác (Recycle Bin)

Bấm vào Thùng Rác (trên máy Windows) hay bấm chuột đôi trên tài liệu tìm thấy trong thúng rác (Mac)

Dùng Task Manager để mờ lên phần tự động phục hồi

Trên máy Windows bấmn Ctrl + Alt + Delete sau đó bấm vào “Task Manager” để mở ra “Task Manager”, tìm phần Processes khi thấy Microsoft hay Winword.exe bấm “End Task” , làm việc này cho đến khi lấy lại được tất cả tài liệu. Trên máy Mac, bấm hình biểu tượng Apple nằm trên phía phải trái, sau đó đi đến “Force Quit…” , chọn Microsoft Word và bấm “Force Quit…”.

Dùng Task Manager để mờ lên phần tự động phục hồi

Vào phần Task Manager mở lên Microsoft Word. Phía bên trái bạn sẽ thấy phần Document Recovery”, bấm vào tải liệu để mở nó ra tìm tài liệu muốn phục hồi, bấm mở tài liệu vả ra ngay lập tức bấm “Save As”(chọn .docx)

Share this post