Bản Tin Điện Toán Tháng Mười Hai, 2019 – p324530

Bản Tin Điện Toán Tháng Mười Hai, 2019 – p324530

(TVVN.ORG) Apple, tín dụng, nam nữ

Những người có the tín dụng của Apple phan nàn Apple có khuynh hướng trong nam khinh nữ: Hai người cùng tuổi một nam một nữ, cùng trình độ học vấn sẽ có mức độ tín dụng khác nhau. Nam được nhiều hơn nữ.

Thật ra lỗi không phải của Apple mà của việc tính điểm của nhà băng cung cấp the tín dụng. Nói đúng hơn là từ những người viết công thức tính điểm tín dụng.

Tuyệt đại thảo trình viên là nam giới, cách suy nghĩ thiên về nam hơn là nữ.Mậc dù các thảo trính viên không bỏ thêm chi tiét nào về giới tính trong công thức họ thiết kế, nhưng suy nghĩ của phe nam giới vần lô5 ra trong công thức.

Một số người khác nghĩ rằng sai số đến từ “Công Thức Đen” (Black Box}, ý nói đến tiếng nói kết quả là do việc nhận xét của qua trình máy tự động cho ra kết quả chứ không phải ảnh hưởng của nam giới (nhũng người viết code). Nhưng nhận xét này không được đa số tán thành.

Kết luận của đa số là phải nâng số coder nữ giởi lên ngang với nam giới đễ tránh tình trang kết quá bị mất cân bằng.

Share this post