Bản Tin Điện Toán Tháng Tư, 2019 – p324530

(TVVN.ORG) Apps giúp kết nối máy điện toán với điện thoại thông minh Android

Muốn gửi Tin Nhắn từ máy điện toán đến điện thoại thông minh? Muốn nhận Thông Báo từ điện thoại thông minh trên máy điện toán? Muốn trao đổi tài liệu từ điện thoại thông minh sang máy điện toán và ngược lai?

Hãy dùng một trong những app sau đây:

1. AirDroid: Tiện lợi nhất cho việc chuyển tài liệu không nối dây giữa điện thoại thông minh Android và máy điện toán. Có thể dùng AirDroid để xem hình ảnh, gửi SMS, chụp hình màn ảnh (screenshot)…

https://www.airdroid.com/

2. Airstream: Có thể chuyển tất cả tài liệu trong máy điện toán đến điện thoại thông minh, không bị giới hạn gì.

https://www.airstream.com/

3. Polkast: Không lưu trữ tài liệu trên clout mà tao ra “một đường ngầm bí mật” giữa điện thoại thông minh và máy điện toán để chuyển tài liệu qua lại. Polkast cũng có thêm phần Super Search dùng để tra tìm bất cứ thứ gì trên máy điện toán từ điện thoại thông minh, thêm phần Smart Cache để xóa bỏ các tài liệu cũ nằm trong phần download.

4. Desktop Notifications: Dùng app này để nhận Báo Tin từ điện thoại thông minh trên máy điện toán.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hcilab.projects.notification&hl=en_US

5. Pushbullet: Sẽ tạo ra một phiên bản (mirror) Báo Tin từ điện thoại thông minh đến máy điện toán. Người dùng còn có thể chuyển tài liệu trong máy điện toán, trong điện thoại thông minh của mình đến điện thoại thông minh của bè bạn. Pushbullet lưu trữ các tài liệu được gửi đi trên severs của mình và xóa chúng sau khi tài liệu đã được gửi đi.

https://www.pushbullet.com/

6. TeamViewer QuickSupport: TeamViewer là apps thương mại Thư Viện Việt Nam chọn dùng để trợ giúp khách hàng từ xa trong nhiều năm qua. TeamViewer QuickSupport là một phần của TeamViewer, rất dễ xài và hoàn toàn miễn phí.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.quicksupport.market&hl=en_US

[MEDIA=youtube]v2Q3I8ulUYA[/MEDIA]

Share this post