Bạn Tuổi Gì? – Huy Côn

Bạn Tuổi Gì? – Huy Côn

(CÁCH TÍNH TRỰC TIẾP NĂM DƯƠNG LỊCH RA NĂM ÂM LỊCH)

Nếu bạn muốn tính trực tiếp một năm bất kỳ từ năm Dương Lịch ra năm Âm Lịch, xin mách bạn cách tính như sau:

Cần nắm chắc thứ tự của 10 can và 12 chi:

10 can là: Giáp (1), Ất (2), Bính (3), Đinh (4), Mậu (5), Kỷ (6), Canh(7) Tân (8), Nhâm (9), Quý (10).

12 chi là: Tý (1), Sửu(2), Dần(3), Mão(4), Thìn(5), Tỵ(6), Ngọ(7), Mùi(8), Thân(9), Dậu(10), Tuất(11), Hợi(12).

Cách tính can: Lấy số năm cần tính trừ đi 3, rồi chia cho 10. Lấy số dư tra vào hàng can, sẽ biết được tên can, nếu số dư là 0 tức là can Quý.

Cách tính chi: Lấy số năm cần tính trừ đi 3, rồi chia cho 12. Lấy số dư tra vào hàng chi. Nếu số dư là 0, tức là chi Hợi.

Ví dụ 1: Năm 2019

Tính can: 2019-3=2016

2016:10=201, số dư là 6 (tức là can Kỷ)

Tính chi: 2019-3=2016

2016:12=168, số dư là 0 (tức là chi Hợi)

Rõ ràng là năm 2019 là năm Kỷ Hợi.

Ví dụ 2: Bạn sinh năm 1947

Tính can: 1947-3=1944

1944:10=194, số dư là 4 (tức can Đinh)

Tính chi: 1947-3=1944

1944:12= 162, số dư là 0 (tức chi Hợi)

Vậy bạn sinh năm Đinh Hợi

Lưu ý rằng hàng can và hàng chi có bội số chung nhỏ nhất là 60, nên cứ 60 năm thì tên năm âm lịch sẽ lặp lại một vòng.

BẠN CẦM TINH CON GÌ?

(Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi)

Con gì mèo bắt không thương

Con gì cày ruộng, lên đường kéo xe

Con gì chúa tể sơn lâm

Con gì chuột thấy là câm miệng liền

Con gì trên mái chùa chiền

Con gì nọc độc gây phiền cho ta

Con gì phi chạy đường xa

Con gì râu vểnh khoe ta có sừng

Con gì ẩn thân Ngộ Không

Con gì nằm ẹp trên mâm bàn thờ

Con gì trung thuỷ không ngờ

Con gì mang tiếng ngu ngơ nhất đời ?

Con gì mèo bắt không thương

Con gì cày ruộng, lên đường kéo xe

Con gì chúa tể sơn lâm

Con gì chuột thấy là câm miệng liền

Con gì trên mái chùa chiền

Con gì nọc độc gây phiền cho ta

Con gì phi chạy đường xa

Con gì râu vểnh khoe ta có sừng

Con gì ẩn thân Ngộ Không

Con gì nằm ẹp trên mâm bàn thờ

Con gì trung thuỷ không ngờ

Con gì mang tiếng ngu ngơ nhất đời

Con gì mèo bắt không thương

Con gì cày ruộng, lên đường kéo xe

Con gì chúa tể sơn lâm

Con gì chuột thấy là câm miệng liền

Con gì trên mái chùa chiền

Con gì nọc độc gây phiền cho ta

Con gì phi chạy đường xa

Con gì râu vểnh khoe ta có sừng

Con gì ẩn thân Ngộ Không

Con gì nằm ẹp trên mâm bàn thờ

Con gì trung thuỷ không ngờ

Con gì mang tiếng ngu ngơ nhất đời

(Trích trong tập thơ Đời là biển cả của Nguyễn Huy Côn, 2017)

Share this post