Bản Đồ Hoa Kỳ Phiên Âm Địa Danh Sang Tiếng Việt Kiểu ”Rô Nan Đít Nhô”!! – Nguyễn Tài Ngọc

Bản Đồ Hoa Kỳ Phiên Âm Địa Danh Sang Tiếng Việt Kiểu ”Rô Nan Đít Nhô”!!  – Nguyễn Tài Ngọc

Vài người bạn gửi cho tôi bản đồ Hoa Kỳ in ở Việt Nam mà địadanh đã được phiên âm ra tiếng Việt. Không biết bản đồ này đã lâuchưa nhưng cho dù in vào năm nào đi nữa, đọc qua những địa danhMỹ phiên âm sang tiếng Việt, tôi phải công nhận nước Việt Nam nghìn năm văn vật đất Thăng Long của chúng ta có quá nhiều nhântài thông thạo Anh ngữ như ông Luận-Văn-Sai.

Tôi ở Mỹ gần 40 năm, nói tiếng Anh vẫn còn dở ẹc, và tuy là kiếnthức về địa lý của Mỹ hay Canada của tôi tương đối tạm được, thế nhưng đọc vài chữ trên bản đồ tôi phải ngẩn người, không biết tiếngMỹ là gì và nó nằm ở đâu, gần Hà Nội, Móng Cái, hay Hải Phòng?

Bản đồ hoa kỳ bằng tiếng Việt

Cu-dơ-bây đó, An-bù-cơ-cơ,
phía tây nước Mỹ, Bất-tơ,
Ắc-Lân, Đa-Lót, học khờ, cứ quên.
ngày nay khi đã lớn lên,
bản đồ em được viết kèm địa danh.
học sinh, người lớn, nít ranh,
ai ai cũng phải học hành của em.
điệu này cả nước bù nhem,
tiếng Anh… chết mẹ, tối đen cả đời!

Các sinh viên Việt Nam có ý định đi du học ở Bắc Mỹ ngay khi đỗ trạng nguyên và học thuộc lòng bản đồ này, một khi đã leo lên máy bay Hàng Không Việt Nam rời Sài Gòn đi Mỹ, nếu hỏi một người Mỹ chỉ đường đến những địa danh trên bản đồ thì bảo đảm sau khi nghe câu hỏi phiên âm địa danh kiểu này thì người Mỹ sẽ chỉ đường cho họ đến Tây Ninh.

Không như tiếng Pháp, tiếng Anh khó nói cho đúng vì phát âm cầu kỳ. Người Việt khoảng 18 tuổi trở lên sang xứ Mỹ sinh sống, 50 năm sau phần lớn phát âm vẫn không như giọng người Mỹ, huống gì người ở Việt Nam mà lại muốn phiên âm tiếng Mỹ cho người khác đọc như người trong bản đồ này.

Địa danh hay tên ngoại quốc nước người ta viết sao thì mình nên để yên như vậy. Nếu muốn, phiên âm tiếng Việt nên để trong ngoặc kép kèm theo phía sau. Tôi liệt kê địa danh bản đồ này phiên âm sang tiếng Việt (mầu đen), tiếng Mỹ của thành phố đó (mầu đỏ), và tôi cố gắng phiên âm sang tiếng Việt theo âm Mỹ (mầu xanh dương, chữ trong ngoặc đánh hơi gió). Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ vì có cả trăm nghìn người Việt ở hải ngoại nói tiếng Anh giỏi hơn tôi. Mục đích của tôi là cho những người không biết tiếng Anh, ở Việt Nam hay ở ngoại quốc, biết sự sai lầm tai hại khi phiên âm ngoại ngữ sang tiếng Việt không đúng.

Rất may tôi không quen ai ở những thành phố này trên bản đồ:

– An-bu-cơ-cơ (Albuquerque) -ao-bờ-kợc-kì

– Cu-dơ-bây (Coos Bay) -ku(z) bêy

– Xăn-pâu (St Paul) -xen(t) pôl

– Xăn-Lu-Ít-sơ (St Louis) -xen(t) lú-i(z)

– Đi-trôi (Detroit) -đi-troy(t)

– Cli-vơ-len (Cleveland) -kli(v)lân(đ)

– Đa-lot (Dallas) -đa-lạt(s)

– Điu-lu-xơ (Duluth) -đu-lúth

– Xon-lếch-xi-ti (Salt Lake City) -sôl(t)-lếk-xi-ti

– Men-fit (Memphis) -mem-phis

– Oa-sinh-tơn (Washington) -goắ-shing-tân

– Nooc-fôn (Norfolk) -nor-fôk

– Xất-bơ-ri (Sudbury, Canada) -sớt(đ)-bè-rì

– Fot Gio-giơ (Fort George, Canada) -for(t)-gioọc(g)
Quên, tôi mới nhớ ra là tôi có người quen ở:

– Hơ-Xtân (Houston) -hiu(s)-tân

– Lát Ve Gát (Las Vegas) -lát(s)-vê-gát(s)

– Xi-a-tơn (Seattle) -xi-á-đồ

Share this post