Bằng Lái Xe Có Thể Không Còn Dùng Để Lên Phi Cơ – Cali Today

Bằng Lái Xe Có Thể Không Còn Dùng Để Lên Phi Cơ – Cali Today

Tại một số tiểu bang, hành khách có thể sẽ phải trình giấy tờ căn cước khác ngoài bằng lái xe mới được lên phi cơ, thậm chí ngay cả những chuyến bay nội địa.

Bộ Nội An cho biết họ sẽ đưa ra quyết định trong tuần này.

Quyết định của chính phủ sẽ chỉ áp dụng đối với người dân ở một số tiểu bang, và sẽ chưa có hiệu lực sớm nhất vào cuối tháng tư sang năm. Và Bộ Nội An có thể sẽ hoãn quyết định, theo phát ngôn viên của Bộ cho biết.

Tại sao bằng lái xe chưa đủ để lên được phi cơ?

10 năm trước, chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua Real ID Act, đạo luật về việc cấp thẻ căn cước, trong đó quy định những tiêu chuẩn được cấp thẻ căn cước khắt khe hơn, kể cả bằng lái xe. Mục đích nhằm thắt chặt những loại giấy tờ cần thiết mới lấy được bằng lái xe, một nỗ lực truy ra những tên khủng bố và tội phạm tiềm năng tìm cách có được thẻ căn cước do tiểu bang cấp.

Chỉ có 22 tiểu bang, chưa đến phân nửa tổng số, tuân thủ theo luật này.

Mặc dù luật quy định những thẻ căn cước được cấp không tuân theo quy định không thể được dùng để lên các chuyến bay nội địa, nhưng Bộ Nội An và Cơ Quan An ninh Vận Tải Hoa Kỳ (TSA) đã không thực thi tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, Bộ Nội An cho biết sẽ ra thông báo về việc thực thi luật đối với khách hàng không.

Một khi luật được thực thi, một số hành khách bị ảnh hưởng sẽ cần phải có sổ thông hành hoặc thẻ căn cước có hiệu lực do chính phủ cấp mới được phép lên phi cơ.

Hầu hết hành khách đi lại bằng đường hàng không ở những tiểu bang không áp dụng luật sẽ không bị ảnh hưởng tức thì. 19 tiểu bang đã được gia hạn miễn trừ đến tận tháng 10 năm 2016, và 4 tiểu bang hiện đang được xem xét gia hạn.

5 tiểu bang được xem là không tuân theo luật, không được gia hạn và cũng không được xem xét gia hạn. Đó là những tiểu bang: Illinois; Minnesota; Missouri; New Mexico; và Washington.

Tuy nhiên, người dân ở những tiểu bang trên cũng không băn khoăn lắm. Bộ Nội An vẫn chưa có lịch trình thực thi. Nếu thực hiện, thông báo sẽ được gởi ra 120 ngày trước khi TSA không còn chấp nhận thẻ căn cước hiện hành của họ nữa.

Những tiểu bang trên vẫn có thể kháng cáo quyết định không gia hạn miễn trừ của Bộ Nội An.

Có bốn tiểu bang đang nộp đơn gia hạn miễn trừ, và Bộ Nội An đang xem xét yêu cầu này: Alaska, California, New Jersey, và South Carolina. Những tiểu bang này trước đây đã được miễn trừ cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2016.

19 tiểu bang được gia hạn miễn trừ đến tháng 10, 2016, trong đó chỉ có New Hamsphire được gia hạn đến tháng 6 sang năm: Arizona; Arkansas; Idaho; Kentucky; Louisiana; Maine; Massachusetts; Michigan; Montana; New Hampshire; New York; North Carolina; North Dakota; Oklahoma; Oregon; Pennsylvania; Rhode Island; Texas; và Virginia.

22 tiểu bang còn lại cùng với Washington, D.C đã cấp bằng lái xe tuân thủ theo luật Real ID, gồm: Alabama; Colorado; Connecticut; Delaware; Florida; Georgia; Hawaii; Indiana; Iowa; Kansas; Maryland; Mississippi; Nebraska; Nevada; Ohio; South Dakota; Tennessee; Utah; Vermont; West Virginia; Wisconsin; và Wyoming.

Theo CNN

Share this post