Bước Chân Xâm Nhập – Lan Phi

Bước Chân Xâm Nhập – Lan Phi

bước chân vào khu cấm
viết tờ giấy tử sinh
ngày mai đi thử súng
giờ N + đăng trình

*
năm thằng là anh em
không bà con họ hàng
mang hùng tâm tráng chí
giữ giềng mối giang san

*
chấp nhận những gian nan
sống chết thân không màng
lá vàng làm huyệt mộ
không tiễn nàng sang ngang

*
mai nầy đi xâm nhập
đời không hẹn ngày về
người đi không tên tuổi
và vinh quang không hề

*
người chiến sĩ vô danh
nhận mẹ là rừng xanh
mai theo cha về núi
làm nắm đất mong manh

*
người đời đâu ai biết
người chiến sĩ vô danh
chờ lá rừng phủ kín
và đất mẹ yên lành

Lan Phi

Share this post