Cách chận Windows (7, 8, 8.1, 10) theo dõi và lưu trữ tài liệu của người dùng – p324530

Cách chận Windows (7, 8, 8.1, 10) theo dõi và lưu trữ tài liệu của người dùng – p324530

(TVVN.ORG) p thích Windows 10 về nhiều mặt, trừ việc Windows có cách thức theo dõi và lưu trữ tư liệu ngay cả khi đã tắt hết những phần liên quan đến việc Windows 10 gửi tin tức thâu thập được về Microsoft server! Chơi vậy chơi với ai?

May mắn đã có cách trị: Dùng thảo trình miễn phí mang tên Spybot Anti-Beacon.

Sinh viên kỹ sư Patrick Kolla-Ten Venne là người viết ra thảo trình miễn phí Spybot Search & Destroy vào năm 2000 dựa trên đóng góp của hàng ngàn người khắp thế giới (tự khen: Ban Kỹ Thuật Thư Viện Nam Toàn Toàn Cầu cũng hăng hái góp một tay) nay lại viết thảo trình Spybot Anti-Beacon cống hiến cho mọi người.

Spybot Anti-Beacon chẳng những ngăn chận được sự theo dõi quá sức gắt gao (và dai như đĩa) của Windows 10 mà còn ngăn chận được mọi theo dõi từ Microsoft trong các phiên bản cập nhật hóa của Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1.

Trang nhà Spybot cho biết: “Anti-Beacon rất nhỏ gọn, hoàn toàn miễn phí. Anti-Beacon được tạo ra để giúp những ai muốn bảo vệ tư liệu cá nhân trên máy điện toán của mình, ngăn những tư liệu này gửi về cho Microsoft. Chỉ cần bấm vào phần “Immunise” là Anti-Beacon sẽ lập tức tắt đi tất cả khả năng theo dõi và lưu trữ tư liệu từ Microsoft”.

Anti-Beacon cũng tắt luôn phần Wi-Fi Sense, không cho ai dùng mật mã của hệ thống wifi của khách hàng; đồng thời Anti-Beacon cũng ngăn chận máy điện toán gửi phần Advertising ID về Microsoft, ngăn Microsoft gửi quảng cáo dựa trên thói quen, sở thích của khách hàng khi dạo chơi trên mạng lưới nhện.

Spybot Anti-Beacon có trong Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo USB 3.0 phiên bản tháng Mười Một 2015 (

  • http://www.tvvn.org/store/#!/%C4%90i%E1%BB%87n-To%C3%A1n/c/11919148/offset=0&sort=priceAsc
  • ).

    Chưa mua Đũa Thần Điện Toán? Đến đây để lấy Spybot Anti-Beacon về máy: Spybot Anti-Beacon for Windows:

  • https://www.safer-networking.org/spybot-anti-beacon/
  • Share this post