Cách Theo Dõi Tiền Cứu Trợ – Ban Tu Thư

Cách Theo Dõi Tiền Cứu Trợ – Ban Tu Thư

(TVVN.ORG) Hơn 88 triệu người Hoa Kỳ có ghi danh nhận tiền qua trương mục nhà băng của mình với Sở Thuế Vụ IRS bắt đầu nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ.

Tuy nhiên IRS nói có thể cần đến 20 tuần mới gửi chi phiếu đến tất cả người dân hội đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ. Mỗi tuần IRS gửi đi 5 triệu chi phiếu, ưu tiên cho gia đình có lợi tức thấp nhất trước.

Muốn theo dõi xem khi nào mình nhận được tiền cứu trợ, hãy đến đây:

https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center

1. Đến trang nhà Get My Payment của IRS (bên trên), bấm vào nút màu xanh Get My Payment

2. Kế tiếp, bấm OK cho phần “authorized use”.

3. Sau đó điền vào số An Sinh Xã Hội(SSN) hay số Thuế “individual tax ID (ITIN)”, ngày tháng sinh, địa chỉ nhà và ZIP của nhà. Bấm Continue sau khi làm xong.

Nếu IRS có chi tiết về việc chuyển tiền thẳng đến cho bạn, bạn sẽ thấy màn ảnh hiện ra một trang cho biết tình trạng tiền trợ giúp của bạn ra sao.

Nếu bạn không có chi tiết về trương mục nhà băng của mình và bạn hội đủ điều kiện, bạn có thể điền vào “số routing” và số trương mục của mình đề chính phủ có thế gửi thẳng tiền đến trương mục của bạn.

Share this post