CÁI KHÓ Nó LÓ CÁI …NÀY !.

CÁI KHÓ Nó LÓ CÁI …NÀY !.

– Không phải xe bán mì, bánh bao, xôi chè nhé. Đây là xe xét nghiệm covid với công nghệ 4.0 xứ Đông Lào (VN)

– Làm sao cho người ta nhìn vô có một xí hiện đại,.. chơi vậy bôi bác mấy anh chị đi xét nghiệm chết mịa

– Ù mé người ta lên cung trăng rồi, mấy ông còn làm xe bán chuối chiên đi tét. Ăn dọng ngàn tỷ, tượng đài ngàn tỷ

– Nhìn xe này thèm hủ tíu gõ quá! Có gõ lóc cóc như mì gõ không ta?!

– Phát minh mới của đảng ta đấy. Khéo lại bán được bằng sáng chế sang cuba chứ chẳng đùa

– Dân Tộc Việt Nam có sánh vai được với cường quốc năm châu hay không thì nhìn vào đây sẽ rõ!

Share this post