California, Một Trong Những Nơi Nghỉ Hưu Tồi Tệ Nhất – Calitoday

California, Một Trong Những Nơi Nghỉ Hưu Tồi Tệ Nhất – Calitoday

Một nghiên cứu mới đã xếp hạng các tiểu bang tốt nhất và tồi tệ nhất của Hoa Kỳ để nghỉ hưu.

Tập đoàn quản lý tài chính Blacktower xếp hạng tất cả 50 tiểu bang dựa trên các yếu tố bao gồm tội phạm, chi phí sinh hoạt, tỷ lệ phần trăm dân số từ 60 tuổi trở lên, giá bất động sản trung bình và tuổi thọ.

Golden State xếp thứ 3 tiểu bang tồi tệ nhất để nghỉ hưu theo một nghiên cứu của Blacktower Financial Management Group

Alaska chiếm vị trí hàng đầu và Hawaii chiếm vị trí thứ hai là nơi tồi tệ nhất để nghỉ hưu.

Những người muốn nghỉ hưu nên tìm đến Iowa, nơi được xếp hạng đầu tiên trong danh sách, tiếp theo là Minnesota, Vermont, Wisconsin và Nebraska.

West Virginia được xếp hạng với giá bất động sản trung bình thấp nhất ở Mỹ và bạn có thể đến Mississippi nếu tìm kiếm chi phí sinh hoạt trung bình thấp nhất.

Danh sách xếp hạng các tiểu bang tốt nhất và tồi tệ nhất của Hoa Kỳ

Share this post