Category: Kiến Thức Khắp Nơi

Chợ Lớn, Phố Tầu Tại Việt Nam – Sưu Tầm

Đúng là luôn luôn trong óc tôi thưở ấu thơ, Chợ Lớn là một phố khách. Người Tầu sống trong đó là những người khách, nhiều người Việt thích gọi họ là “khách trú” hơn “các chú”. Gần sát nách…
Cái Giọng Sài Gòn – Phan Hải

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong đầu lúc nào cũng có một ý định là sẽ “thở đều” trên mảnh đất ồn ào này, ý định đó chắc sẽ giữ mãi cho đến lúc một ngày nào…
Kỹ Thuật Và Trí Óc – lltran

(TVVN.ORG) Trí tuệ [con người] tạo ra kỹ thuật. Chính xác hơn là trí tuệ từ một số những bộ óc thông minh chế tạo ra kỹ thuật cho mọi người khác sử dụng, tất nhiên là với một số…
Đi Tìm Mộ Cụ Nguyễn Hiến Lê – Trung Thu

MỘ CỤ NGUYỄN HIẾN LÊ NẰM LẶNG LẼ TẠI LẤP VÒ Tôi chạy hơn 150 km bằng xe Honda đến Ðồng Tháp để tìm mộ cụ Nguyễn Hiến Lê. Tôi đi chỉ để thắp một nén nhang trước linh cữu…
Khu Bưu  Chính – Nguyễn Ngoc Chính

KBC là chữ viết tắt của “Khu Bưu Chính”. Đây là một đơn vị quân bưu, chuyên về nhận và chuyển phát thư từ, điện tín của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi KBC gồm có 3 chữ cái…
Lợn Đất – Sưu Tầm

Lợn Đất là loài động vật có vú sinh sống ở Châu Phi, điều đặc biệt là lợn đất không có họ hàng gần trong tự nhiên. Loài động vật kỳ lạ này có cơ thể của một con thú…
Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ –  Vũ Quý Đài

Có gì mới trong vấn đề ăn uống sao cho lành mạnh? Trong vòng một vài chục năm trở lại đây, có nhiều điều mới không giống những kiến thức ta có từ trước. Sau đây là những tóm lược…
“Ông Năm” Yersin – Nguyễn Ngọc Chính

Vào thế kỷ thứ 19, người Việt ở Nha Trang gọi Bác Sĩ Alexandre Émile Jean Yersin (1863-1943) là “Ông Năm”. Theo cấp bậc nhà binh, ông là đại tá Quân Y trong Lực Lượng Viễn Chinh của quân đội…
Ngôn Ngữ Việt Cộng – Đào Văn Bình

Có điều rất lạ là cho dù chúng ta (Miền Nam) và cả Miền Bắc trước khi có Cộng Sản – cũng đã có “tiếng Việt trong sáng” đã học nó, đã xử dụng nó, đã gần gũi quen thuộc…