Category: Tin Hải Ngoại

Một chuyện thời sự quan trọng vừa xẩy ra, đưa đến tranh cãi về một vấn đề đụng đến nền tảng của thể chế dân chủ của Mỹ: đó là vấn đề tự do ngôn luận, và tự do báo…

Danh xưng “Balkan” hay “Balkans” được hiểu theo nhiều ý nghĩa vì vùng đất này đã trải qua nhiều lần phân chia, ranh giới được xóa đi vẽ lại sau các cuộc chiến tranh. Nhìn thoáng, bán đảo Balkan bao…

(TVVN.ORG) Suốt mấy thập niên qua, ông bà Gates đã đầu tư vào các chương trình cải tiến & xây dựng xã hội qua tổ chức Bill & Melinda Gates Foundation, gọi tắt là “Gates Foundation”. Hàng năm tổ chức…

Ngay sau khi lên nắm quyền vào năm 2016, Tổng Thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố “chia tay” với Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của Manila, vì theo ông, Phi Luật Tân đã không hưởng được gì nhiều từ…

Kim Dung: Họa Chữ Nghĩa. Bản dịch của Nguyễn Duy Chính Ở phía tây Chiết Giang là ba phủ Hàng Châu, Gia Châu, Hồ Châu nằm bên bờ Thái Hồ, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, sản xuất…