Category: Tin Hải Ngoại

Putin & Bắc Kinh – Eduard Steiner

Mặc cho sự ngờ vực ngự trị giữa Nga và Trung Quốc vẫn ngày càng sâu đậm và còn được khẳng định thêm lần nữa trong cuộc khủng hoảng virus corona, một thái độ bất thường của Vladimir Putin cho…
Thiên An Môn – Trần Quốc Việt

Mỗi năm, vào ngày thảm sát Thiên An Môn, an ninh thường phục lại ngăn cản không cho mọi người bước vào Quảng trường. Tại sao? Nếu nhân dân Trung Quốc đều tin tưởng những gì chính quyền nói họ…
Bầu Cử Mỹ Và Thế Giới – Vũ Linh

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua có lẽ là biến cố chính trị nhiều người theo dõi nhất kể từ sau ngày khủng bố tấn công Mỹ ngày 11/9/2001. Không phải chỉ ở Mỹ không mà cả thế…
Cựu Tổng Thống Trump – Nguyễn Quang Duy

Tôi dùng từ “trắng án” để nói về kết quả phiên tòa luận tội ông Trump lần thứ hai, nhưng nếu bạn dùng từ “chiến thắng”, hay “tha bổng”, hay “tha tội” theo tôi đều có lý cả. Mục tiêu…