Câu Lạc Bộ Aquaponic Quận Cam Họp Tháng Tám 2017

Câu Lạc Bộ Aquaponic Quận Cam Họp Tháng Tám 2017

Chủ đề:

– Xây dựng một hệ thống Aquaponic (Trần Chí Sĩ)
– Tiến triển của một hệ thống Aquaponic sau 12 tháng (Nguyễn Xuân Mai).
– Kinh nghiệm đạt được: Loại cây/trái nào phát triển mạnh trong hệ thống Aquaponic, loại nào nên tránh.
– Ép cá đẻ trong hệ thống Aquaponic.
– Không có chỗ, ở phòng mướn? Hệ thống Aquaponic kết hợp với kỹ thuật Windows Farming dùng các chai sô đa 2 lít (Mộng Tiên).
– Câu hỏi & trả lời (Trần Chí Sĩ)

Địa điểm: Hội Trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu
14550 Magnolia St # 205
Westminster CA 92683
714-893-3043

Thời gian: Thứ Bảy 5 Tây tháng Tám 2017 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

Điều khiển chương trình: Câu Lạc Bộ Trưởng Trần Chí Sĩ

Share this post