Chỉ Cần Xem Hình, Hiểu Hết Mọi Chuyện

Chỉ Cần Xem Hình, Hiểu Hết Mọi Chuyện

Tình cảnh đáng thương của xứ sở thực dân…..

… không đồng ý với chính phủ? Xuống đường biểu tình, được cảnh sát bảo vệ tối đa.

Và tình cảnh đáng thương (hại) của nước Xuống Hố Cả Nút Việt Nam…

… không đồng ý với chính phủ? Xuống đường biểu tình, bị công an hành hung thẳng tay.

Share this post