Cờ Việt Nam – Cao Gia

Cờ Việt Nam – Cao Gia

Ý Nghĩa, sự Thiêng Liêng của Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa nền Vàng, ba Sọc Đỏ Và lá cờ Đỏ Sao Vàng tà đạo của Đảng Cộng Sản Hà Nội.

Từ ngàn xưa, các triều đại phong kiến rồi đến các chế độ tiếp cận, đều chọn hình tượng và màu sắc cho lá Quốc Kỳ để biểu trưng. Phải chứa đựng một ý nghĩa lịch sử và những giá trị thiêng liêng của nó làm biểu tượng cho thiên hướng trường tồn và thăng hoa dân tộc trên mọi lãnh vực cho tổ quốc

Xin nêu vài ba quốc kỳ các quốc gia sau đây để tiêu biểu:

Quốc Kỳ Mỹ gồm: 13 sọc, tượng trưng 13 tiểu bang đầu tiên khi lập quốc, 50 ngôi sao trắng (hành Kim) nằm tren nền xanh đậm màu đại dương (hành Thủy) là hiện nay nước Mỹ có 50 tiểu bang (ý nghĩa Triết Học Dịch là Kim sanh Thủy). Gồm 3 màu: Xanh, trắng, đỏ biểu tượng cho chế độ dân chủ tam quyền phân lập và cũng mang ý nghĩa: Tự Do, Công Bằng, Bác Ái, và cũng biểu tượng Thiên – Địa – Nhân (Triết Học Vũ Trụ và Nhân Sinh Quan) v.v.. .

Quốc kỳ Nhựt, hình Mặt Trời, biểu tượng con cháu Thái Dương Thần Nữ theo huyền sử ca.

Quốc Kỳ Đại Hàn hình Âm – Dương (Thiên – Địa) trong vòng tròn ở giữa và bốn quẻ….. chung quanh đồ hình Âm – Dương theo bức Thái Cực Đồ của Dịch Học Đông Phương. Biểu tượng sự huyền nhiệm của Trời – Đất trong vũ trụ quang động, để đất nước tiến hóa như quy luật dịch biến khôn lường của Triết Học Dịch Lý v.v..

Tóm lại Quốc Kỳ là quốc hồn của mỗi nước mang một ý nghĩa thiêng liêng về hồn nước của Tổ Quốc, dân tộc ấy.

Trở lại nguồn gốc và ý nghĩa Quốc Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa:

Trong triều đại Nhà Nguyễn từ 1945 về trước là cờ Long Tinh: Nền vàng một vạch đỏ ở giữa bằng 1/3 nền vàng (chữ Long Tinh là Rồng, tượng trưng chân mệnh đế vương, con trời (thiên tử) biểu tượng bằng sắc vàng, cũng là màu của hoàng gia. Triết Học Dịch là hành Thổ trung ương, biểu tượng quyền lực triều đình. Vạch Đỏ là thái dương hành Hỏa, triết học dịch là Hỏa sinh Thổ theo thuyết ngũ hành tương sinh.

A. Cờ Quẻ Ly:

Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp tại Việt Nam và toàn cõi Đông Dương, Nhật lên tiếng trao trả độc lập cho Việt Nam, trước mắt để xoa dịu trước khi thực hiện chính sách phát xít mới. Vua Bảo Đại mời nhà học gỉa Trần Trọng Kim làm thủ tướng và lập nội các đầu tiên (theo mô thức chế độ quân chủ lập hiến của Anh và Pháp). Ngày 17 tháng 4 chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức một Nghị Hội để khởi thảo và thông qua Bản Hiến Pháp đầu tiên cho Quốc Gia Việt Nam mà Quốc Kỳ là hình Quẻ Ly thay cờ Long Tinh. Hình tượng, màu sắc cờ Quẻ Ly: Vẫn giữ nền vàng, thay Vạch lớn ở giữa bằng hình Quẻ LY ba sọc đỏ, nhưng sọc giữa cách khoảng ở chính giữa. Ý nghĩa của Quẻ Ly. trong Dịch Học là HỎA thuộc phương Nam theo vị trí của nước Việt Nam mà tiền nhân từ khi dựng nước và mở nước về phía Đông Nam Châu Á trong các giai đoạn lịch sử. Nền vàng là hành THỔ (lãnh thổ quốc gia) ý nghĩa nữa là màu chủng tộc Việt da vàng. Triết học dịch là hành Trung Ương trong ngũ hành: Bốn hành chung quanh là KIM, MỘC, THỦY, HỎA, còn có ý nghĩa nữa là chính quyền trung ương.

Qua biến cố Nhật đầu hàng Đồng Minh sau khi Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaky, Hồ Chí Minh tên tay sai cho Cộng Sản Quốc Tế cướp chính quyền ngày 15-8-45 và áp bức Bảo Đại thoái vị ngày 22-8-45. Hồ Chí Minh ban cho Bảo Đại cái hư vị cố vấn để giam lỏng hạ hồi tìm kế thủ tiêu sau. Tháng 3-1946 Bảo Đại tìm kế phải giả vờ xin Hồ Chí Minh một chuyến du lịch và chữa bịnh để thoát thân ra hải ngoại.

Ngày 17 tháng 2-1947 các đảng phái Quốc Gia họp tại Hồng Kông tái lập Mặt Trận Quốc Gia và mời cựu Hoàng Bảo Đại trở lại chấp chính. Sau đó Bảo Đại giao cho Tướng Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng lập nội các chính phủ lâm thời Quốc Gia Việt NamN, và ra Sắc Lệnh số 03/SL ngày 2-6-1948 nối liền vạch đứt Quẻ Ly thành 3 sọc QUẺ CÀN tam song suốt theo chiều ngang (do Nguyễn Văn Ân và hoa sĩ Lê Văn Đệ đệ trình mẫu).

B. CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ (QUẺ CÀN):

Quốc Hội Lập Hiến, do ông Phan Văn Nhu làm chủ tịch, đã biểu quyết thông qua ngày 01-01-1949.

Chế Độ: Quốc Trưởng Quốc Gia Việt Nam (dân chủ lập hiến, thủ tướng do quốc trưởng mời thành lập và đứng đầu nội các chính phủ).

Thủ Đô: Sài Gòn.

Quốc Kỳ: Cờ Nền Vàng, ba Sọc Đỏ

Quốc Ca: Bài Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước.

Sẽ bàn ở phần sau về sự hoàn hảo và kết tinh từ ý nghĩa thiêng liêng của Tổ Quốc, mà hai Quốc Hội Lập Hiến khai sinh nền ĐỆ I và ĐỆ II Việt Nam Cộng Hòa biểu quyết thông qua.

Quốc Hội Lập Hiến khai sinh nền ĐỆ I VNCH biểu quyết thông qua ngày 23-10-1955. Quốc Kỳ nền vàng, ba sọc đỏ hình quẻ CÀN.

Quốc Hội Lập Hiến khai sinh nền ĐỆ II VNCH, tiếp tục biểu quyết thông qua ngày 15-9-1966, vẫn giữ nguyên vẹn Quốc Kỳ nền Vàng 3 Sọc Đỏ.

Về ý nghĩa chính tri, xã hội học:

Chủng tộc da vàng, những nét đặc trưng về ba miền của Tổ Quốc: Bắc – Trung – Nam và cũng tượng trưng đi vào chế độ dân chủ pháp trị TAM QUYỀN PH N LẬP. Và mang thêm một ý nghĩa nữa TỰ DO – CÔNG LÝ – NHÂN BẢN.

Về nguyên lý Triết Học:

Tác dụng giữa vũ trụ & nhân sinh quan; qua thuật ngữ triết học CÀN là Trời là Quẻ đứng đầu trong bát quái đồ hình (CÀN – KHẢM – CẤN – CHẤN – TỐN – LY – KHÔN – ĐOÀI). Quẻ CÀN thuần dương mạnh mẽ là Rồng theo huyền sử ca dòng giống Lạc Hồng, ba sọc mang ý nghĩa: Thiên – Địa – Nhân, và ba miền Tổ Quốc mà tiền nhân đã đem máu xương dựng nước giữ nước.

CÀN có bốn nguyên lý đứng đầu là: Nguyên – Hanh – Lợi – Trinh: Nguyên là nguồn gốc, lớn mạnh, Hanh là thông đạt sáng suốt, Lợi là thích đáng thịnh đạt, Trinh là chính bền, chung thủy.

Về màu sắc:

Ba Sọc Đỏ là hành Hỏa, nền Vàng là hành Thổ, nguyên lý tương sinh (Hỏa nhiệt lượng mặt trời đốt cháy các vật thể trong vũ trụ sinh ra Thổ).

Tuy nhiên, theo nguyên lý quẻ CÀN, bị triệt trong cực thịnh rồi hữu hối (phục hồi lớn mạnh và chính bền). Từ những nguyên lý khách quan trên, mà Quốc Kỳ của VNCH trở thành thiêng liêng bất diệt, như sự kết tinh từ anh linh tiền nhân, hồn thiêng sông núi, một phạm trù triết học nhân văn, nhân bản uyên thâm không thể nào biến mất trong quốc hồn dân tộc và tổ quốc.

Do đó, bọn Cộng Sản Hà Nội bề ngoài dùng lời mỉa mai cờ Ba Que nhưng thâm tâm chúng vô cùng run sợ như thất điên bát đảo, khi xuất đầu lộ diện tại hải ngoại thoáng thấy bóng cờ vàng của MẶT TRẬN CỜ VÀNG, truy kích chúng phải trốn chui trốn nhủi vào ra “hậu môn” những nơi chúng đến. Đã từ lâu, chúng đã chi những ngân khoản khổng lồ cho bọn Việt gian, tay sai nằm vùng tại hải ngoại tìm mọi cách hũy diệt, mong vô hiệu hóa biểu tượng thiêng liêng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng hoàn toàn thất bại, chẳng những thế mà còn được các Quốc Gia tiếp tục công nhận sự tồn tại bằng những Nghị Quyết Cờ Vàng từ Thành Phố đến Tiểu Bang nơi có đông người Việt tị nạn CS: Lá cờ biểu tượng của tự do và nhân bản.

Có lần tôi đã phát hiện và đọc một quyển biên khảo dịch thuật sách cổ thư của Tàu (quyển Dịch Học) rất đồ sộ do Bộ Thông Tin/Văn Hóa Cộng Sản Hà Nội thực hiện về thuyết dụng nhân trên chiến trường miền Nam trước 75 cái nguyên lý dùng tướng mệnh của các viên tướng tư lệnh có đặc điểm khắc chế đối phương để đạt tới cứu cánh dù phải hy sinh bao nhiêu máu xương con em cua dân tộc, mới hay chúng triệt để áp dụng mọi phương pháp về nguyên lý học thuật nầy.

Do đó bọn chóp bu Bộ Chính Trị/Trung Ương Đảng ra Nghi Quyết 36 nằm trong sách lược vô hiệu hóa lá Quốc Kỳ chính thống của dân tộc, thì mới có thể phân hóa, nhưng không thể nào phá được màu cờ vương đạo tự nó biến thành MẶT TRẬN CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA đang trên đường phục hưng.

Bàn về lá cờ Đỏ Sao Vàng (tà sắc bá đạo)

Nền Đỏ ngập Sao Vàng:

Nền đỏ biểu tượng chung màu CS quốc tế, màu cuồng bạo, khát máu mà Hồ là tên tay sai, với khẩu hiệu Hồng hơn Chuyên”
Nguyên lý Triết Học Dịch màu đỏ là Hành Hỏa. Sao Vàng là Hành Thổ, 5 cánh tượng trưng: (Thổ – Kim – Thủy – Mộc – Hoả), biểu tượng về chính trị: Công – Nông – Thương – Binh – Sĩ. Ngôi Sao giữa biểu tượng Đảng lãnh đạo, là con ngươi dẫn lối soi đường.

Nhờ nguyên lý tương sinh:

Hỏa sinh Thổ và tác dụng chế hoá nên tồn tại trên chu kỳ tà quyền, bá đạo và sẽ hũy diệt trên vòng qũy đạo Lục Thập Hoa Giáp.

Bàn về tà sắc màu cờ:

Nhìn sắc đỏ mênh mông ngập chiếc sao vàng le lói, như chìm đắm giữa biển máu, biển lửa. Sự kiện nầy đã minh chứng từ khi Hồ rước tà thuyết Marx – Lênin về đẩm máu giống nòi, tàn phá quê hương. Dân tộc ly tán bởi giặc Hồ, đồng bào miền Bắc chạy vào Nam năm 1954 và từ Việt Nam chạy qua Mỹ và các nước tự do từ ngày 30-4-1975. Bởi màu cờ tà sắc biểu tượng của một chế độ độc đảng, độc tài tàn bạo ắt phải bị dân tộc tiêu diệt như các cuộc cách mạng dân chủ tại Nga và Đông Âu khi đến chu kỳ tàn vong (trên 70 năm 1917 – 1989).

Tóm lại màu cờ Vàng ba sọc Đỏ của VNCH là màu cờ nhân bản, chính nghĩa kết tinh từ mầu nhiệm thiêng liêng của một nền văn hiến dân tộc là Thiên Đạo mà thánh nhân đã nói “THUẬN THIÊN GIẢ TỒN, NGHỊCH THIÊN GIẢ VONG”.

Cao Gia
Biên khảo

Share this post