Đại Sứ Ted Osius: Hoa Kỳ Đề Nghị VN Thả Ngay Các Tù Nhân Lương Tâm – RFA

Đại Sứ Ted Osius: Hoa Kỳ Đề Nghị VN Thả Ngay Các Tù Nhân Lương Tâm – RFA

Trong bản tuyên bố phổ biến sáng nay, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius, bày tỏ những quan ngại sâu sắc đối với những vụ sách nhiễu và giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền ôn hoà.

Tuyên bố này được đưa ra sau sự kiện Luật Sư Nguyễn Văn Đài bị bắt giam trở lại vào ngày 16 tháng 12 và nhà hoạt động Hoàng Đức Bình cùng bà Đỗ Thị Minh Hạnh bị cảnh sát hành hung vào ngày 25 tháng 12.

Trong bản tuyên bố, Đại Sứ Ted Osius nói rằng những việc bắt giữ trái pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam đang làm lu mờ sự tiến bộ của VIệt Nam về nhân quyền. Ngài Đại Sứ đề nghị những cơ quan có thẩm quyền phải có giải trình cụ thể. Và đồng thời, ông nhấn mạnh Hoa Kỳ kêu gọi nhà nước Việt Nam phải bảo đảm luật pháp và hành động của mình phải nhất quán với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã thực hiện.

Đặc biệt, Ngài Đại Sứ đề cập trong cuối bản tuyên bố rằng Hoa Kỳ đề nghị chính phủ Việt Nam thả ngay tất cả các tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ.

Share this post