Đại Tá Không Quân Micheal H Phan

Đại Tá Không Quân Micheal H Phan

Đại Tá Không Quân Micheal H Phan được thăng cấp đại tá năm 2014, ông là một trong năm trung tá Không Quân Hoa Kỳ gốc Việt được tổng thống đề cử thăng cấp đại tá vào năm 2013-2014, hồ sơ thăng cấp của năm vị đã được Thượng Viện xác nhận, đó là Đại Tá Harold T Hoàng, Đại Tá Trần Đại A, Đại Tá Lê Trần Luân, Đại Tá Jim P Dương và Đại Tá Micheal H Phan. Theo tài liệu sưu lục được thì người Việt mang cấp đại tá Không Quân Hoa Kỳ còn tại ngũ hiện nay là 8 vị, 1 vị đã hồi hưu và 1 vị đã qua đời vào tháng 4 năm 2015.

Đại Tá Micheal H Phan gia nhập Không Quân năm 1989, ông theo thụ huấn tại Học Viện Không Quân Hoa Kỳ (United States Air Force Academy) và tốt nghiệp năm 1993 với văn bằng cử nhân khoa học. Sau đó ông được thuyên chuyển đến phục vụ tại căn cứ Không Quân Beale AFB & Peterson AFB. Tại đây ông là sĩ quan điều hành các hệ thống trong chương trình không gian, nhiệm vụ của chương trình này là phát hiện hỏa tiễn đạn đạo của đối phương khai hỏa từ biển và quan sát vệ tinh theo dõi để hỗ trợ trong việc kiểm soát phòng thủ hỏa tiễn và các hoạt động phi hành trong không gian. Ông phục tại đơn vị này từ năm 1993 đến năm 2000.

Từ năm 1997 đến 1999, ông theo học tại Đại Học Colorado Springs, tốt nghiệp văn bằng cao học về hệ thống điện toán.
Từ năm 2000 đến 2001, ông là giám đốc kế hoạch chế tạo tại hãng Semiconductor Industry.
Từ năm 2003 đến 2005, ông là chuyên viên cao cấp phân tích quân sự cho Decisive Analytics Corporation.
Từ năm 2005 đến 2006, ông là kỹ sư phân tích điều hành không gian cho hãng chế tạo phi cơ Northrop Grumman.
Từ năm 2003 đến 2008, ông phục vụ trong vai trò chỉ huy trưởng phi hành/giám đốc thí nghiệm hệ thống báo động và tấn công thuộc Không Quân trừ bị.
Từ năm 2009 đến 2010, ông là chỉ huy trưởng Truyền Tin Không Gian, Không Quân trừ bị.
Từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 1 năm 2012, chỉ huy trưởng Liên Lạc Phát Triễn Chiến Lược Không Quân tại Ngũ Giác Đài.
Từ năm 2012 đến 2013, ông thụ huấn tại trường Cao Đẳng Không Quân (Air War College, Maxwell AFB) tại căn cứ Không Quân Maxwell, và hoàn tất văn bằng cao học về chiến lược.
Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014, chỉ huy trưởng điều hành cứu xét những yêu cầu của các đơn vị thuộc Không Quân Trừ Bị tại Ngũ Giác Đài.
Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014, chỉ huy phó các chương trình cứu xét những yêu cầu của các đơn vị thuộc Không Quân Trừ Bị tại Ngũ Giác Đài.
Từ tháng 9 năm 2014, Đại Tá Micheal H Phan phục vụ trong Không Quân Trừ Bị tại Ngũ Giác Đài trong vai trò sĩ quan cao cấp cố vấn chính sách cho phụ tá thứ trưởng Bộ Không Quân, giám sát, cung cấp và đề nghị những thay đổi kịp thời về các luật định và chính sách liên quan đến các lãnh vực đầu tư về nhân lực để bảo đảm thành công trong nhiệm vụ hiện tại và tương lai của Không Quân Trừ Bị.

Bộ Tư Lệnh Không Quân Trừ Bị Hoa Kỳ đặt tổng hành dinh tại Căn Cứ Không Quân Robins và là một trong mười bộ tư lệnh chủ lực trong quân chủng Không Quân Hoa Kỳ.
Tư lệnh Không Quân Trừ Bị là Trung Tướng James F. “JJ” Jackson.
Tư lệnh phó thứ nhất thứ nhất là nữ Thiếu Tướng Maryanne Miller.
Tư lệnh phó thứ hai là Thiếu Tướng Richard S. Haddad.
Quân số khoảng 71500, 23 phần trăm là sĩ quan, 77 phần trăm là hạ sĩ quan và binh sĩ, với khoảng 450 phi cơ các loại.
Các lực lượng chiến đấu và yểm trợ thuộc Không Quân Trừ Bị gồm có:
Bộ Tư Lệnh Không Lực 4 đặt tổng hành dinh tại Căn Cứ Không Quân trừ bị March, tiểu bang California. Không Lực 4 có mười lăm không đoàn phi cơ vận tải và phi cơ tiếp nhiên liệu trên không và hai liên đoàn yểm trợ, chịu trách nhiệm tiếp tế nhiên liệu trên không tầm xa và nhiệm vụ không vận chiến lược.
Bộ Tư Lệnh Không Lực 10 đặt tổng hành dinh tại căn cứ hỗn hợp Không Quân, Hải Quân Fort Worth, tiểu bang Texas. Không Lực 10 có mười hai không đoàn chiến đấu cơ, pháo đài bay và năm liên đoàn yểm trợ, chịu trách nhiệm an ninh không gian mạng; điều hành không lưu; và tình báo, kiểm báo, tuần thám trên không; và các lực lượng tác chiến bao gồm các không đoàn chiến đấu cơ, pháo dài bay chiến lược, phi cơ không người lái, và các phi vụ huấn luyện đặc biệt.
Bộ Tư Lệnh Không Lực 22 đặt tổng hành dinh tại căn cứ Không Quân Trừ Bị Dobbins, tiểu bang Georgia. Không Lực 22 có mười không đoàn phi cơ vận tải, hai liên đoàn yểm trợ và một phi đoàn yểm trợ trừ bị, chịu trách nhiệm không vận chiến thuật, yểm trợ chiến đấu và huấn luyện.
Trung Tâm Nhân Sự Không Quân Trừ Bị đặt bộ chỉ huy tại Denver, tiểu bang Colorado. Nhiệm vụ của Không Quân Trừ Bị là cung cấp cho các lực lượng chiến đấu không quân sẳn sàng cất cánh, phi hành và chiến thắng. Quân nhân Không Quân Trừ Bị phục vụ và góp phần chiến đấu đáng kể trong mọi nhiệm vụ, hơn 20% tất cả các nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu của Không Quân Hoa Kỳ được Không Quân Trừ Bị thi hành và hoàn thành. Đại Tá Micheal phục vụ trong lực lượng Không Quân Trừ Bị hơn 26 năm, ngoài ra ông còn làm việc trong lãnh vực dân sự liên quan đến các ngành chuyên môn về không gian và chế tạo phi cơ. Hiện nay Đại Tá Micheal H Phan đang phục vụ trong Không Quân Trừ Bị Hoa Kỳ tại Ngũ Giác Đài.

Tân Sơn Hòa, September 2015.

Tài liệu: Air Force Reserve Command; Air Reserve Personnel Center; Congress.gov; Air Force Reserve-Facebook; Cố Đại Tá Không Lực Hoa Kỳ Lê Minh Sơn; Executive Committee-Vietnamese American Armed Forces

Xuất xứ: http://canhthep.blogspot.com/2015/09/gioi-thieu-ai-ta-khong-quan-hoa-ky.html

Share this post