Định mệnh xoắn lấy hai gia đình Ngô Đình Diệm và Võ Nguyên Giáp – Nguyệt Đồng Xoài

Định mệnh xoắn lấy hai gia đình Ngô Đình Diệm và Võ Nguyên Giáp – Nguyệt Đồng Xoài

Giám Mục Giuse Võ Đức Minh

Bố của ông Võ Nguyên Giáp là cụ Võ Nghiễm chịu nhiều ơn của gia đình cụ Ngô Đình Khả, bố của ông Ngô Đình Diệm.

Ít ai để ý là cháu ruột của ông Võ Nguyên Giáp (kêu ông Giáp bằng chú) là đương kim giám mục Công Giáo ở Nha Trang, là Giám Mục Giuse Võ Đức Minh.

Thân phụ của Giám Mục Võ Đức Minh là anh ruột của ông Võ Nguyên Giáp, bố mẹ của Giám Mục Võ Đức Minh đều theo Công Giáo và cư ngụ ở miền Nam sau 1954.

Không rõ là Giám Mục Võ Đức Minh có về Hà Nội viếng tang chú mình là ông Võ Nguyên Giáp vừa qua hay không?

Cô ruột của Giám Mục Giuse Võ Đức Minh là vợ của Trung Tướng VNCH Nguyễn Ngọc Lễ.

Bà theo Công Giáo và sống tại miền Nam trước 1975, qua đời tại Mỹ (bà và chồng rời Việt Nam trong biến cố 30/4/1975).

Bà cô ruột này là em gái của ông Giáp lẫn bố của Giám Mục Giuse Võ Đức Minh.

Kể ra thì gia đình ông Võ Nguyên Giáp chịu ơn gia đình ông Ngô Đình Diệm nhiều.

Bố ông Giáp là cụ Võ Nghiễm khi bị Pháp bắt trong tù thì được ông Ngô Đình Cẩn (em trai út của cụ Diệm) giúp thăm nuôi, khi cụ Võ Nghiễm qua đời thì cũng do ông Ngô Đình Cẩn đứng ra lo việc an táng.

Lúc cụ Võ Nghiễm còn sống thì được gia đình cụ Ngô Đình Khả mua ruộng vườn giao cho ông Võ Nghiễm trông coi, canh tác và nộp tô.

Nếu Tổng Thống Ngô Đình Diệm có cháu ruột (kêu bằng cậu) làm đến chức hồng y bên Công Giáo là Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thì ông Võ Nguyên Giáp cũng có cháu ruột (kêu bằng chú) làm tới chức giám mục bên Công giáo là Giám Mục Võ Đức Minh (đang ở Nha Trang) đã nói bên trên.

Ông Giáp và ông Diệm đều có tuổi xấp xỉ nhau, đều ở cùng làng cùng huyện tại Quảng Bình. Cả hai đều nắm chức vụ cao phía Cộng Sản và phía Quốc Gia Cộng Hòa.

Chuyện éo le là Giám Mục Giuse Võ Đức Minh (cháu ông Giáp) cũng chính là người qua Vatican để làm chứng việc phong thánh cho Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (cháu ông Diệm) ngày 5/7/2013 vừa qua.

Share this post