Đơn I-130 Mới: Người Bảo Lãnh Sẽ Mất Nhiều Thì Giờ Hơn – Lê Minh Hải

Đơn I-130 Mới: Người Bảo Lãnh Sẽ Mất Nhiều Thì Giờ Hơn – Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Thông thường, Sở Di Trú sẽ ra thông báo trước hai hoặc ba tháng và sau đó sửa đổi đơn mới và giới thiệu đơn mới này, hoặc cho biết sẽ thay đổi vài điều luật nào đó. Chẳng hạn như trong tháng 10 năm 2016 vừa qua, Sở Di Trú thông báo lệ phí của nhiều đơn di trú sẽ tăng kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, người ta chẳng hề nghe thấy có thông báo trước về mẫu đơn bảo lãnh I-130 mới, áp dụng cho tất cả những đương đơn muốn xin chiếu khán (visa) di dân và một đơn phụ I-130A dành cho những đương đơn được bảo lãnh theo diện hôn nhân. Nhưng, những đơn mới kể trên đột nhiên xuất hiện trên trang điện tử của Sở Di Trú vào ngày 28 tháng Hai vừa qua. Điều hiển nhiên là Sở di trú hoàn toàn thoải mái trong việc phổ biến những đơn mới hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào họ muốn, nhưng điều ngạc nhiên là tại sao lần này Sở Di Trú không thực hiện việc thông báo trước như thường lệ.

Đơn bảo lãnh I-130 mới dài tổng cộng 12 trang (so với 2 trang như hiện nay) và đòi hỏi nhiều tin tức về người bảo lãnh và người được bảo lãnh, bao gồm quá trình làm việc và những tin tức liên quan đến lý lịch cá nhân của người bảo lãnh. Còn sáu trang của đơn phụ I-130A dành cho tất cả những đơn bảo lãnh diện hôn nhân. Đơn này hỏi nhiều tin tức liên quan đến cha mẹ và việc làm của người phối ngẫu, và yêu cầu điền một số chi tiết về người điền đơn bảo lãnh.

Tuy nhiên, vẫn cần phải điền đơn Lý Lịch G-325A như đã được sử dụng từ nhiều năm qua. Đơn này cũng yêu cầu điền quá trình cư ngụ và việc làm của người bảo lãnh và người hôn phối. Đơn này vẫn được Sở Di Trú yêu cầu nộp nếu đơn I-130 và đơn phụ I-130A được nộp để bảo lãnh người hôn phối. Vì thế, chúng ta có 3 lọai đơn mà Sở Di Trú yêu cầu nộp cho những hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng: Đó là đơn I-130 dài hơn (12 trang) và phụ đơn I-130A (6 trang) và đơn G-325A (1 trang).

Những câu hỏi về người bảo lãnh và người được bảo lãnh được lập lại một số lần trên những đơn này và nhiều người thắc mắc tại sao lại cần đến ba mẫu đơn trong khi mẫu đơn mới nhiều trang hơn đã cho thấy cũng đủ những tin tức cần thiết.

Những câu hỏi được lập lại nhiều lần trên ba mẫu đơn này có lẽ cũng là việc chấp hành “thẩm định rất kỹ lưỡng” hoặc “điều tra lý lịch sâu rộng” mà ông Trump yêu cầu khi ông ta nói rằng ông muốn “bảo vệ đất nước tránh khỏi khủng bố nước ngoài xâm nhập vào Hoa Kỳ”.

May mắn thay, phụ đơn I-130A chỉ áp dụng cho những hồ sơ bảo lãnh diện hôn nhân, mà sẽ không áp dụng cho những hồ sơ bảo lãnh khác. Đơn I-130 dài hơn sẽ có đầy đủ chi tiết về lý lịch của tất cả những đương đơn xin chiếu khán di dân.

Hỏi Đáp Di Dân

– Hỏi: Khi nào Sở Di Trú bắt đầu yêu cầu phải nộp đơn I-130 mới?

– Đáp: Đơn I-130 mới áp dụng cho những người muốn bảo lãnh thân nhân sẽ phải nộp cho Sở Di Trú sau ngày 29 tháng Tư năm 2017.

– Hỏi: Lệ phí cho mẫu đơn I-130 mới có giống nhau sau ngày 27 tháng Tư năm 2017 không?

– Đáp: Lệ phí vẫn là 535 Mỹ Kim.

– Hỏi: Những câu chuyện gần đây về sinh họat của Phòng Bảo Vệ Biên Phòng (CBP) và phòng Thi Hành Luật Di Trú Và Thuế Quan (ICE) cho thấy một số nhân viên của hai phòng này có vẻ như chưa rõ về bổn phận và quyền của những công dân Hoa Kỳ và người di dân phải không?

– Đáp: Cho đến nay, tất cả những người có rắc rối với hai phòng CBP và ICE là sắc dân La Tinh (thuộc các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ) và những người từ các nước Hồi Giáo. Chúng tôi tin rằng trong hầu hết các trường hợp, người việt Nam và những sắc dân ở vùng Đông Nam Á sẽ không bị ảnh hưởng.

Share this post