Share/Bookmark
Tiểu sử Minh Cảnh

Tên thật Nguyễn Văn Thái. Sinh năm 1938 tại Nam Định, Bắc Việt.

-Cựu đại úy Pháo Binh, Khóa 14 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

-Ở tù Cộng Sản từ tháng 6/1975 đến tháng 8/1984.

-Tới Mỹ định cư ngày 25/6/1991, theo danh sách
H. 07

-Năm 1999, tốt nghiệp Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh, (Bachelor of Business Administration - BA), Chadwick University, Alabama.

-Năm 2005, tốt nghiệp Cao Học Quản Trị Kinh Doanh, (Master of Business Administration – MBA) Chadwick University, Alabama.

-Từ 2000 đến 2004: Làm Đại Diện Bảo Hiểm (Insurance Agent) cho công ty Farmers Insurance Group tại Carrollton, Texas.

-Từ tháng 4/2004 đến nay: Nghỉ hưu tại Arlington, Texas.

Bookmarks

Nội quy dành cho việc đăng bài

Nội quy dành cho việc đăng bài
  • Bạn KHÔNG THỂ đăng bài mới (thường là vì bạn chưa làm thẻ Hội Viên).
  • Bạn KHÔNG THỂ sửa bài
  • Bạn KHÔNG THỂ khóa page.
  • Bạn KHÔNG THỂ đăng nhận xét
  • Bạn có thể đăng tài liệu kèm theo bài
  • Bạn CÓ THỂ điều chỉnh phần nhận xét