Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản mới tháng Giêng 2016 cho Đũa Thần Điện Toán với 125 thay đổi lớn đã được phát hành. Quý khách hàng muốn cập nhật hóa xin gửi Đũa Thần Điện Toán về 14550 Magnolia ST # 204 Westminster CA 92683 kèm 9 đô la cước phí.

Audio: Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 8 - THẦY Thích Trí Huệ

Chủ đề trong 'Phật Giáo' do NuocCamLo khởi đầu 31 tháng Giêng 2014.

 1. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Công Đức Viếng Chùa Lễ Phật - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Công Đức Viếng Chùa Lễ Phật
  Thầy Thích Trí Huệ Giảng


   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 26 tháng Ba 2015
 2. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Ngày Vía và Hình Ảnh Biểu Tượng Chư Phật & Bồ Tát
  Thầy Thích Trí Huệ


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Giêng 2015
 3. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: ĐỊNH MỆNH HÊN XUI và CHỦ QUẢN - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Định Mệnh Hên Xui Chủ Quản


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Giêng 2015
 4. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: ĐỪNG VỘI TRÁCH ĐỜI - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Đừng Vội Trách Đời

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 26 tháng Ba 2015
 5. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: GIẢM - TỘI NHẸ NGHIỆP - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Giảm Tội - Nhẹ Nghiệp


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 6. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: ĐỜI CÓ VAY CÓ TRẢ - Thầy Thích Trí Huệ

  Audio: Đời Có Vay Có Trả


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 7. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: OAN GIA TRÁI CHỦ - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Oan Gia Trái Chủ


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 8. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: TÀI SẢN CỦA MÌNH LÀ NGHIỆP - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Tài Sản của Mình Là Nghiệp


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 9. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: TÂM MỎI MỆT - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Tâm Mỏi Mệt

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 10. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG CỦA THẦY Thích Trí Huệ

  Audio: Nhìn Mình Để Hiểu Người & Nhìn Người Để Sửa Mình


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 11. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: KHẨU NGHIỆP - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Khẩu Nghiệp


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 12. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: THÁO GỠ 3 DÒNG NGHIỆP - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Tháo Gỡ Ba Dòng Nghiệp


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 13. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: 5 BẤT HẠNH và 5 MAY MẮN - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: 5 Bất Hạnh & 5 May Mắn


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 14. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: BUÔNG THÌ BUỒN - XẢ THÌ TIẾC - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: BUÔNG thì BUỒN - XẢ thì TIẾC


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 15. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: BỎ TRƯỚC KHI BỊ BỎ - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Bỏ Trước Khi Bị Bỏ


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 16. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: TU HÀNH PHẢI CHỊU CHÔNG GAI - Thầy Thích Trí Huệ Giảng

  Audio: Tu Hành Phải Chịu Chông Gai


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 17. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG CỦA THẦY Thích Trí Huệ

  Audio: Thuận Thế Vô Thường


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 18. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG CỦA THẦY Thích Trí Huệ

  Audio: Giác Ngộ là Hết Khổ Đau


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 19. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG CỦA THẦY Thích Trí Huệ

  Audio: Cho Tôi Hai Chữ "BÌNH AN"


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 20. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG CỦA THẦY Thích Trí Huệ

  Audio: Thân Nữ và Các Pháp Chướng Đạo


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn