Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản mới tháng Giêng 2016 cho Đũa Thần Điện Toán với 125 thay đổi lớn đã được phát hành. Quý khách hàng muốn cập nhật hóa xin gửi Đũa Thần Điện Toán về 14550 Magnolia ST # 204 Westminster CA 92683 kèm 9 đô la cước phí.

Audio: Phiền Não Từ Đâu Sanh 1? - THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

Chủ đề trong 'Phật Giáo' do NuocCamLo khởi đầu 21 tháng Tư 2014.

 1. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: 3 Câu Hỏi Có Ích Cho Cuộc Sống


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 2 tháng Ba 2015
 2. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NGƯỜI KHÉO NÓI - Thầy Thích Pháp Hòa giảng

  ***Ái Hà thiên xích lãng
  Khổ hải vạn trùng ba
  Dục thoát luân hồi khổ
  Tảo cấp niệm Di Ðà***

  Audio: NGƯỜI KHÉO NÓI


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 3. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: GƯƠNG HIẾU HẠNH - Thầy Thích Pháp Hòa giảng

  Audio: GƯƠNG HIẾU HẠNH


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 4. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: SỐNG ĐƠN GIẢN - Thầy Thích Giác Hòa giảng

  Audio: SỐNG ĐƠN GIẢN   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 5. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: DUYÊN - NỢ - Thầy Thích Pháp Hòa giảng

  Audio: DUYÊN - NỢ


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 6. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: TÔI MUỐN HẠNH PHÚC - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Tôi Muốn Hạnh Phúc


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 7. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: VUI VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Vui Với Những Gì Mình Có

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Ba 2015
 8. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: SỐNG AN VUI - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Sống An Vui


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 9. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: TRÁI TIM TỪ BI - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Trái Tim Từ Bi


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 10. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: CÁ NHẢY KHỎI LƯỚI - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Cá Nhảy Khỏi Lưới


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 11. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: HẠNH ĐỨC CĂN BẢN ( 1-2 ) - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Hạnh Đức Căn Bản 1/2


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 12. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: HẠNH ĐỨC CĂN BẢN ( 2-2 ) - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Hạnh Đức Căn Bản 2/2


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 13. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Phật Pháp Vấn Đáp - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Phật Pháp Vấn Đáp


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 14. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: LỢI ÍCH CỦA NGHE PHÁP - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Lợi Ích Của Nghe Pháp

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Ba 2015
 15. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Auduo: Nhặt Từng Chiếc Lá - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Nhặt Từng Chiếc Lá

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Ba 2015
 16. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Khó Dễ Trong Đời


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 17. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Nét Đẹp Lòng Từ

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 18. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Hãy Cố Vương Lên

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 19. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Rắn Giận


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 20. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Chánh Kiến Học Phật


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn