Thánh Ca Mùa Vọng & Giáng Sinh

Chủ đề trong 'Thánh nhạc Công Giáo/Tin Lành' do Bình Lặng khởi đầu 5 tháng Mười Hai 2009.

 1. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  <center>
  [​IMG]<iframe name="ThanhCaMuaVong" src="http://thuvientoancau.org/VinhDanhQLVNCH/TC/TCMV/TCMV.html" width="278" height="280" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>

  </center>
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 26 tháng Mười 2010
 2. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]<iframe name="HanhTrinhveBelem" src="http://thuvientoancau.org/VinhDanhQLVNCH/TC/htvBelem/htvBelem.html" width="280" height="275" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 26 tháng Mười 2010
 3. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  [​IMG]

  <iframe name="Chúa Ra Đời" src="http://tinyurl.com/lm5dr2q" width="440" height="270" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>


   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 26 tháng Mười 2010
 4. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng  [​IMG]
  <iframe name="TinhYeuThienChua" src="http://thuvientoancau.org/VinhDanhQLVNCH/TC/tyTC/tinhyeuTC.html" width="310" height="300" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>
   
 5. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  Thiếu Nhi Thánh Thể Mừng Giáng Sinh

  [​IMG]<iframe name="Thiếu Nhi Thánh Thể Mừng Giáng Sinh" src="http://thuvientoancau.org/VinhDanhQLVNCH/TC/tnTTGS/tnTTmGS.html" width="300" height="310" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>


   
 6. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]

  <iframe name="SinhNhatChuaCuuThe" src="http://tinyurl.com/n6uo5df" width="500" height="290" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Mười Hai 2010
 7. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]

  Adeste Fideles - John F. Wade
  Hợp xướng Thùy Dương


  <script language="JavaScript" src="http://tinyurl.com/3y4pupb"></script><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://tinyurl.com/2dawpvz" id="audioplayer1" height="45" width="290"><param name="movie" value="http://tinyurl.com/2dawpvz">
  <param name="FlashVars" value="playerID=audioplayer1&soundFile=http://tinyurl.com/ydvywe6"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>


   
 8. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]

  <iframe name="ChuaRaDoi-2" src="http://tinyurl.com/lkhfvdv" width="430" height="240" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 26 tháng Mười 2010
 9. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]


  Hội Nhạc Thiên Quốc
  Hợp ca Thùy Dương


  <script language="JavaScript" src="http://tinyurl.com/3y4pupb"></script><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://tinyurl.com/2dawpvz" id="audioplayer1" height="45" width="290"><param name="movie" value="http://tinyurl.com/2dawpvz">
  <param name="FlashVars" value="playerID=audioplayer1&soundFile=http://tinyurl.com/ya7mhsd"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>


   
 10. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]

  Sao Ngời Sáng Đêm Xưa
  Tiếng hát: Mai Hương & Kiều Hưng


  <script language="JavaScript" src="http://tinyurl.com/3y4pupb"></script><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://tinyurl.com/2dawpvz" id="audioplayer1" height="45" width="290"><param name="movie" value="http://tinyurl.com/2dawpvz">
  <param name="FlashVars" value="playerID=audioplayer1&soundFile=http://tinyurl.com/yzjb6or"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>


  Hallelujah Tôn Chúa Cao Cả
  Tiếng hát: Kiều Hưng


  <script language="JavaScript" src="http://tinyurl.com/3y4pupb"></script><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://tinyurl.com/2dawpvz" id="audioplayer1" height="45" width="290"><param name="movie" value="http://tinyurl.com/2dawpvz">
  <param name="FlashVars" value="playerID=audioplayer1&soundFile=http://tinyurl.com/yzqs77j"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 27 tháng Mười Hai 2010
 11. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]  <script language="JavaScript" src="http://tinyurl.com/24dbvkc"></script><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://tinyurl.com/2495buw" id="audioplayer1" height="45" width="290"><param name="movie" value="http://tinyurl.com/2495buw">
  <param name="FlashVars" value="playerID=audioplayer1&soundFile=http://tinyurl.com/233368q"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>
   
 12. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]

  Với Chúa Hài Đồng
  <script language="JavaScript" src="http://tinyurl.com/3y4pupb"></script><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://tinyurl.com/2dawpvz" id="audioplayer1" height="45" width="290"><param name="movie" value="http://tinyurl.com/2dawpvz">
  <param name="FlashVars" value="playerID=audioplayer1&soundFile=http://thuvientoancau.org/VinhDanhQLVNCH/TC/VoiChuaHaiDong_DonHo.mp3"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>

   
 13. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]
  <iframe name="HoangOanh-GiangSinh" src="http://tinyurl.com/kmf8sda" width="315" height="300" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>
  [​IMG]
   
 14. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]


  <script language="JavaScript" src="http://tinyurl.com/24dbvkc"></script><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://tinyurl.com/2495buw" id="audioplayer1" height="45" width="290"><param name="movie" value="http://tinyurl.com/2495buw">
  <param name="FlashVars" value="playerID=audioplayer1&soundFile=http://tinyurl.com/2g5ml32"><param name="quality" value="high"><param name="menu" value="false"><param name="wmode" value="transparent"></object>

   
 15. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng


  [​IMG]

  <iframe name="HoiNhacThienQuoc" src="http://tinyurl.com/l25cacm" width="450" height="270" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>

   
 16. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  <center>

  [​IMG]<iframe name="Tâm Tình Mùa Vọng" src="http://tinyurl.com/mmm3456" width="328" height="340" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe><br>
  </center>
   
 17. Bình Lặng

  Bình Lặng Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  <center>

  <iframe name="TinhYeuGiangSinh" src="http://tinyurl.com/k5tlc3q" width="309" height="345" scrolling="NO" frameborder="0"></iframe>[​IMG]
  </center>
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn