Hai Trái Bom Hoá Học Nổ Tại Thiên Tân, Trung Cộng

Hai trái bom nguyên tử hóa học loại mới của Trung Cộng đang cất giữ tại kho Thiên Tân bất ngờ nổ tung. Theo nguồn tin không chính thức con số thương vong có thể leo lên hàng ngàn, hiện tại phía chính quyền Trung Cộng thông báo chính thức đã có trên 100 người chết tại chỗ.

Chính quyền Trung Cộng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Vụ nổ cho thấy loại bom hóa học rất độc hại, nơi bom nổ có cả một hố sâu tới trăm mét. Chính quyền Trung Cộng hiện đang giấu diếm tình hình hiện tại, phóng viên rất khó tiếp cận hiện trường do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đây là cảng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ phía Bắc Trung Quốc, nếu lô hàng “bom” hóa học này trót lọt thành công sang Hoa Kỳ sẽ là một thảm họa với cường quốc số 1 thế giới.

Share this post

One thought on “Hai Trái Bom Hoá Học Nổ Tại Thiên Tân, Trung Cộng

  1. Ban Tu Thư Đăng bài tại trang chính

    Hai Trái Bom Hoá Học Nổ Tại Thiên Tân, Trung Cộng

    Hai trái bom nguyên tử hóa học loại mới của Trung Cộng đang cất giữ tại kho Thiên Tân bất ngờ nổ tung. Theo nguồn tin không chính thức con số thương vong có thể leo lên hàng ngàn, hiện tại phía chính quyền Trung Cộng thông báo chính thức đã có trên 100 người chết tại chỗ.

    Chính quyền Trung Cộng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Vụ nổ cho thấy loại bom hóa học rất độc hại, nơi bom nổ có cả một hố sâu tới trăm mét. Chính quyền Trung Cộng hiện đang giấu diếm tình hình hiện tại, phóng viên rất khó tiếp cận hiện trường do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đây là cảng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ phía Bắc Trung Quốc, nếu lô hàng "bom" hóa học này trót lọt thành công sang Hoa Kỳ sẽ là một thảm họa với cường quốc số 1 thế giới.

    Bấm vào đây để đọc toàn bài ở trang chính