Hãy Ngừng Than Vãn, Covid Chưa Là Cái Gì Cả Đâu – Goofled Stuf

Hãy Ngừng Than Vãn, Covid Chưa Là Cái Gì Cả Đâu – Goofled Stuf

Hãy tưởng tượng bạn sinh năm 1900.

Khi bạn 14 tuổi, Thế Vhiến thứ nhất bắt đầu và kết thúc khi bạn 18 tuổi với 22 triệu người chết.

Ngay sau một đại dịch toàn cầu, Cúm Tây Ban Nha, xuất hiện, giết chết 50 triệu người. Bạn còn sống và tròn 20 tuổi.

Khi bạn 29 tuổi, bạn sống sót sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu với sự sụp đổ của sàn giao dịch chứng khoán New York gây ra lạm phát, thất nghiệp và đói kém.

Khi bạn 33 tuổi, những kẻ phát xít nắm được quyền lực.

Khi bạn 39 tuổi, Thế Chiến II bắt đầu và kết thúc khi bạn 45 tuổi với 60 triệu người chết. Trong đó, sát hại 6 triệu người Do Thái.

Khi bạn 52 tuổi, Chiến Tranh Triều Tiên bắt đầu.

Khi bạn 64 tuổi, Chiến Tranh Việt Nam bắt đầu và kết thúc khi bạn 75 tuổi.

Một đứa trẻ sinh năm 1985 nghĩ rằng ông bà của mình không biết cuộc sống khó khăn như thế nào, nhưng họ đã sống sót qua nhiều cuộc chiến tranh và thảm khốc.

Hôm nay chúng ta có tất cả sự thoải mái trong một thế giới mới, giữa một đại dịch mới. Nhưng chúng ta phàn nàn vì chúng ta cần đeo khẩu trang. Chúng tôi phàn nàn vì chúng tôi phải ở lại giới hạn với ngôi nhà của chúng tôi nơi chúng tôi có thức ăn, điện, nước chạy, wifi, thậm chí Netflix! Không có gì tồn tại trong ngày. Nhưng nhân loại sống sót sau những hoàn cảnh đó và không bao giờ mất đi niềm vui sống của họ.

Một thay đổi nhỏ trong quan điểm của chúng ta có thể tạo ra phép màu. Chúng ta nên biết ơn vì chúng ta còn sống. Chúng ta nên làm tất cả những gì chúng ta cần làm để bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.

Share this post