Học Đàn Tây Ban Cầm MIỄN PHÍ

Học Đàn Tây Ban Cầm MIỄN PHÍ

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi học nhập môn học đàn Tây Ban Cầm dành cho người Việt.

Đề tài: Giới thiệu đàn Tây Ban Cầm Căn Bản.

Thời gian: Buổi học nhằm ngày thứ Sáu 14 Tây tháng Bảy và thứ Sáu 21 Tây tháng Bảy, 2017, vào lúc 6 giờ 30 chiều đến 8:30 chiều tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.

Ghi chú: Học viên chưa có đàn muốn mượn nhạc cụ của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu vui lòng đóng 50 đô la thế chân. Số lượng đàn có hạn, ghi danh trước sẽ bảo đảm có đàn.

Share this post