Hơn 200 Người Bị Lây Coronavirus Trong Ngày 1 Tháng 6, Cao Thứ 4 Từ Trước Tới Nay Tại Quận Cam – Việt Báo

Hơn 200 Người Bị Lây Coronavirus Trong Ngày 1 Tháng 6, Cao Thứ 4 Từ Trước Tới Nay Tại Quận Cam – Việt Báo

Có 213 trường hợp mới bị lây vi khuẩn corona xảy ra hôm thứ Hai tại Quận Cam, theo các số liệu được cập nhật từ Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam cho biết.

Toàn quận hiện có 6,574 trường hợp bị lây, gồm 665 cư dân nhà dưỡng lão và 377 tù nhân tại nhà tù Quận Cam.

213 trường hợp mới hôm thứ Hai là cao thứ 4 trong một ngày trong quận trong thời đại dịch, và cao nhất trong một ngày là 216 trường hợp vào ngày 23 tháng 5.

Số người thiệt mạng trong quận là 150.

Sau đây là số trường hợp tại các thành phố thuộc Quận Cam:

  • Santa Ana: 1,246 (36.9 cases per 10,000 residents)
  • Anaheim: 1,099 (30.6 cases per 10,000 residents)
  • Huntington Beach: 348 (17.1 cases per 10,000 residents)
  • Irvine: 198 (7.1 cases per 10,000 residents)
  • Newport Beach: 144 (16.5 cases per 10,000 residents)
  • Costa Mesa: 123 (10.6 cases per 10,000 residents)
  • Fountain Valley: 61 (10.8 cases per 10,000 residents)
  • Laguna Beach: 46 (19.7 cases per 10,000 residents).

Toàn tiểu bang California hiện có hơn 115,000 trường hợp bị lây, với 4,286 người thiệt mạng.

Tại Hoa Kỳ hiện có 1,869,013 trường hợp bị lây, với 107,648 người thiệt mạng.

Trên toàn cầu hiện có 6,194,533 trường hợp, với 376,320 người thiệt mạng.

Share this post