Hướng Dẫn Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020 Trên Mạng (Tiếng Việt)

Hướng Dẫn Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020 Trên Mạng (Tiếng Việt)

Trong tình trạng dịch Covid19 hiện nay, thật rõ ràng là chính quyền địa phương, từ xã (precinct), quận (county), thành phố (city), hay tiểu bang (state) đều cần có ngân quỹ và sẵn sàng hạ tầng cơ sở (infrastructure) hầu hỗ trợ người dân khi cần thiết . Đây là bổn phận “VÌ DÂN” của một chính quyền theo thể chế Cộng Hoà. 

Thống Kê Dân Số (Đếm Số Người bất kể tình trạng di trú) trong lãnh thổ Hoa Kỳ giúp Chính Quyền Liên Bang phân phối số tiền cần thiết cho mỗi đầu người (khoảng $2000/ năm/ kéo dài 10 năm) đến chính quyền địa phương. Số tiền này được dùng vào các nhu cầu cần yếu như nhà ở, thức ăn, y tế, giáo dục, giao thông, người già, người tàn tật, trẻ em. Hiện nay ngân quỹ của tiểu bang và địa phương đã bị cắt rất nhiều và rất cần sự tham gia của mỗi chúng ta để được nhận lại tiên thuế từ Liên Bang hầu lo chu đáo cho chính chúng ta và cộng đồng tại địa phương chúng ta ở.

Số dân đếm được này cũng giúp phân phối địa hạt bầu cử, cho chúng ta chọn người đại diện xứng đáng (một chính quyền DO DÂN). Xin quý vị tham gia kiểm kê dân số đầy đủ để “Được Đếm”, và “Được Lên Tiếng” và “Có Tiếng Nói” cho người Mỹ Gốc Việt. 

Đây là một cách hồi hướng công đức tốt nhất cho chính mình, gia đình, cộng đồng, và đất nước Hoa Kỳ.

  • Trả lời khảo sát nhanh và dễ bằng tiếng Việt Nam. Thống Kê Dân Số 2020 sẽ chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn thành.
  • Thống Kê Dân Số an toàn, bảo đảm và bảo mật. Thông tin và sự riêng tư của quý vị được bảo vệ.
  • Câu trả lời của quý vị sẽ giúp phân phối hàng tỷ đô la từ quỹ liên bang đến các cộng đồng địa phương để dành cho trường học, đường xá và các dịch vụ công cộng khác.
  • Kết quả từ cuộc Thống Kê Dân Số 2020 sẽ được sử dụng để xác định số ghế mỗi tiểu bang có trong quốc hội và giúp bảo đảm quý vị sẽ có đại diện chính trị cho cộng đồng của mình ở tất cả các cấp chính phủ.
  • Www.My2020census.gov

Share this post