I have nothing to do for them – Nguyễn Văn Tuấn

Thế là cuối cùng thì ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đã được giải oan. Số vàng (16 tấn) ông để lại Việt Nam, nhưng chính quyền mới thì đem bán số vàng đó. Vậy mà bao nhiêu năm qua, người ta tuyên truyền rằng ông cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đem 16 tấn vàng ra nước ngoài! Sự việc nói lên một lần nữa rằng những tuyên truyền dối trá rồi cũng sẽ có ngày được chứng minh là dối trá. Thời đó (1975) 16 tấn vàng trị giá khoảng 120 triệu USD. Rất nhiều báo chí, phía … Continue reading I have nothing to do for them – Nguyễn Văn Tuấn