Khóa Khí Công Y Đạo 2017 Của Thầy Đỗ Đức Ngọc

Khóa Khí Công Y Đạo 2017 Của Thầy Đỗ Đức Ngọc

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi học về môn Khí Công Y Đạo dành cho cộng đồng người Việt do Thầy Đỗ Dức Ngọc, người sáng lập môn Khí Công Y Đạo, hướng dẫn.

“Bệnh gì cũng có nguyên nhân nên phải tìm nguyên nhân đúng mới chữa hết bệnh”

Thời gian: Buổi học nhằm 2 ngày 11 và 12 Tây thứ Bảy và Chủ Nhật, tháng Hai 2017. 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Chiều thứ Bảy/chiều Chúa Nhật Thầy Ngọc nhận chữa bệnh (học viên phải ghi danh trước để giữ chỗ).

Địa điểm: Hội trường mới 100 chỗ ngồi của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia St. Phòng 205, Westminster, CA 92683.

Lệ phí: 39.99 đô la.

Tài liệu: Gần 100 trang (5 đô la).

Chỉ nhận tối đa 100 học viên. Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự.

GHI CHÚ: Học viên đem theo máy thử đường và máy đo áp huyết (nếu có), tấm thảm loại tập yoga để nằm tập.

Share this post

2 thoughts on “Khóa Khí Công Y Đạo 2017 Của Thầy Đỗ Đức Ngọc

 1. Học viên đã ghi danh đóng tiền:

  Chu Đình Nghi Garden Grove 3754
  Kim Hoa (tình nguyện viên) 6002
  Kiều Nghĩa Garden Grove 9959
  Phan Nam Westminster 3343
  Nguyễn Oai Westminster 5198
  Mộng Tiên Garden Grove 2295
  Huỳnh Huy Westminster 0155
  Đặng Hằng Westminster 0155
  Thái Hiến Westminster 0155
  Lê Tuyết Đào Los Angeles 7285