Không Công Nhận Tiếng Anh Là Ngôn Ngữ Thứ Hai, Việt Cộng Muốn Gì? – Trần Hưng

Xin trả lời ngay là “Việt Cộng muốn NGU HÓA dân Việt Nam và CHỪA CHỖ để rước tiếng Hán vào ĐỒNG HÓA người Việt Nam để giúp Tàu Cộng dễ bề thôn tính Việt Nam” nhưng đã thỏa ước.

Chúng ta phải biết rằng “Ngôn ngữ phản ánh và chịu ảnh hưởng của việc du nhập văn hóa”. Điều này được minh chứng rõ ràng ở thời kỳ thuộc địa, khi thực dân Pháp, đế quốc Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,… họ đi đến đâu là mang theo ngôn ngữ của họ đến đó, dần dần các khu thuộc địa của họ đã mất dần tiếng mẹ đẻ, thay vào đó là ngôn ngữ và văn hóa của Pháp, Anh, Bồ,…

Hiện nay, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế phổ dụng, là cầu nối giữa các quốc gia với nhau, giữa các nền văn minh với nhau trên trường quốc tế. Bất kỳ hiệp định, hiệp ước ràng buộc giữa các quốc gia với nhau đều có sự hiện diện của tiếng Anh. Nói rõ hơn là một quốc gia muốn giao thương, kết nối với thế giới đều phải sử dụng tiếng Anh làm cầu nối, tiếng Anh ngày hôm nay có mặt rộng khắp từ văn bản, hợp đồng cho đến thiết bị, linh kiện, vật dụng hằng ngày.

Tại Hồng Kông.

Hơn 135 năm năm qua, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức duy nhứt, tiếng Quảng Đông chỉ bắt đầu xuất hiện trở lại vào năm 1974 nhưng ngôn ngữ Quảng Đông chỉ được sử dụng trong gia đình. Hiện nay tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ ưu tiên của chánh phủ, giáo dục, học thuật và luật pháp của Hồng Kông.

Tại Tân Gia Ba, mặc dù người người Hoa là nhóm dân tộc lớn nhứt tại đảo quốc này, chiếm gần ba phần tư dân số cả nước. Tuy nhiên từ lâu, chánh quyền Tân Gia Ba đã táo bạo đặt ra chính sách cơ bản về ngôn ngữ là “mọi học sinh phải ưu tiên học tiếng Anh, và tiếng dân tộc của ba dân tộc chính đặt ở vị trí lùi lại”.

Mặc dù trong về chính sách văn hóa ở Tân Gia Ba thì tiếng Mã Lai được mệnh danh là tiếng quốc gia, quốc ca cũng được sáng tác và hát bằng tiếng Mã Lai, nhưng hiến pháp quy định dân và chánh phủ có thể sử dụng một trong bốn thứ tiếng hành chánh là Anh, Hoa, Mã Lai, Tamil để giao dịch với nhau. Khi cần phổ biến một chính sách nào đó cho mọi người dân như các bản văn quan trọng và chính thức của nhà nước thì phải sử dụng cả bốn thứ tiếng. Người dân có thể sử dụng một trong bốn thứ tiếng đó khi giao tiếp chính thức và yêu cầu chánh phủ đáp lại cũng bằng ngôn ngữ đó.

Hiện nay trong Quốc Hội Tân Gia Ba, đa số nghị sĩ phát biểu bằng tiếng Anh, nhưng thỉnh thoảng lại có nghị sĩ dân tộc Tamil (một trong các dân tộc thiểu số, gốc Ấn ở Tân Gia Ba), hoặc Hoa, hoặc Mã Lai phát biểu bằng tiếng dân tộc của họ, bài phát biểu được dịch cabin sang tiếng Anh. Và khi có tranh chấp về ý nghĩa của từ vựng thì nhà nước lấy bản tiếng Anh làm chuẩn. Ngay cả lời tuyên thệ mà các học sinh đọc trong lễ chào cờ quốc gia cũng được nói bằng tiếng Anh là chính.

Trở lại Việt Nam ta, hằng ngày chúng ta vẫn thấy nhan nhản những khẩu hiệu của Việt cộng nào là hội nhập sâu rộng với thế giới, mang thế giới về Việt Nam, biến chỗ này thành Tân Gia Ba, chỗ nọ thành Hồng Kông,… Đặc biệt tất cả các hiệp định vay mượn, hiệp thương mại tự do,… và con cái Việt Cộng đi du học, cán ngố Việt Cộng đi trị bịnh nước ngoài đều phải sử dụng tiếng Anh. Vậy nhưng khi đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 tại Việt Nam thì đám nghị gật đã bác bỏ. Trong khi đó vào năm 2017, Bộ Giáo Dục của Việt Cộng đã chính thức thí điểm việc đưa môn tiếng Trung vào chương trình giáo dục phổ thông 10 năm từ lớp 3 đến lớp 12 và được coi như ngoại ngữ thứ nhứt cùng với tiếng Anh.

Biết thêm một ngôn tình là sống thêm một cuộc đời, nhứt là ngôn ngữ Anh quốc, một thứ ngôn ngữ được xem là ngôn ngữ quốc tế hiện nay thì tại sao Việt Cộng không cho phép nó trở thành “ngôn ngữ thứ 2” như Hồng Kông, Tân Gia Ba và nhiều nước tiên tiến khác đã làm. Trong khi đó tổ tiên ta bao đời nay luôn tìm cách độc lập với chữ Hán, với ngôn ngữ Hán vì hiểm họa đồng hóa thì Việt cộng lại nhiệt tình, năng nổ, quyết đưa tiếng Trung vào nhà trường làm môn ngoại ngữ thứ nhứt, tức môn ngoại ngữ bắt buộc học trò từ lớp 3 đến lớp 12 phải học, phải thi. Rõ ràng Việt cộng đúng là phường phản quốc, lũ vong nô mãi quốc cầu vinh./.

Tran Hung.

Share this post