Khu Chợ Trời Mỗi Sáng Thứ Bảy – Ban Hành Chánh

Khu Chợ Trời Mỗi Sáng Thứ Bảy – Ban Hành Chánh

Thầy Nguyễn Phi sẽ chiu trách nhiệm cho ngày Khu Chợ Trời miễn phí mỗi sáng thứ Bảy từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại hội trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnomia St. #205 Westminster CA 92683.

Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu hoan nghênh quý khách đến tham dự Khu Chợ Trời mỗi sáng thứ Bảy. Quý khách có thể đến để mua hoặc bán các món hàng đã dùng qua nay không cần nữa hoặc hàng mới; quý khách cũng có thể đổi hàng muốn bán cho người khác tại Khu Chợ Trời.

“Luật Chơi”:

– Nhận mua/bán mọi thứ
– Tự chịu trách nhiệm vệ sinh chỗ mình bài bán
– Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu không chịu trách nhiệm về việc mua/bán giữa người mua và người bán
– Không nhận bán hàng nặng hơn 15 kí lô
– Không phải trả lệ phí mua/bán cho Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu

Share this post