Kỷ Niệm 60 Năm Di Cư – Đoàn Thanh Liêm

(TVVN.ORG) Chuẩn bị Kỷ Niệm 60 Năm Di Cư (1954 – 2014) của Đoàn Sinh Viên Đại Học Hà Nội vào miền Nam

Vào năm 1954, ước lượng có đến 600 – 700 sinh viên Đại Học Hà Nội di cư vào miền Nam. Trong số đó, có đến trên 200 người vào ở tập thể bắt đầu tại Trường Gia Long, sau dọn ra Khu Lều Vải dựng trên nền đất của Khám Lớn Sài Gòn và rồi qua đầu năm 1955, thì đến cư ngụ tại Đại Học Xá Minh Mạng vừa được xây cất xong. Số đông còn lại, thì ở tại nhà riêng với gia đình.

Sau 60 năm, thì có thể đến 2/3 trong số 700 sinh viên này đã lìa trần. Số còn lại, thì phần đông đã ở vào lứa tuổi 80 – 90 già yếu bệnh họan cả rồi. Vì thế, mà việc quy tụ lại với nhau nhân dịp kỷ niệm 60 năm cuộc Di Cư Vào Miền Nam thì có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại đấy. Nhưng dầu sao ta vẫn nên tiến hành. Đại khái, chúng ta có thể hợp với nhau để cùng thực hiện được 2 việc chính yếu sau đây:

1 – Soạn thảo một cuốn Kỷ Yếu để ghi lại những hình ảnh, những bài viết liên hệ đến bối cảnh xã hội của cuộc Di Cư và sinh hoạt của các thành viên trong Đoàn.

2 – Tổ chức một buổi Hội Ngộ của các thành viên và gia đình để anh chị em có dịp gặp gỡ hàn huyên tâm sự với nhau.

Để có thể tiến hành thực hiện cả 2 công việc nói trên, ta nên thành lập ngay một Ban Tổ Chức gồm 2 bộ phận:

A/ Tiểu Ban Biên Tập Kỷ Yếu để đặc trách việc thu thập bài vở, hình ảnh v.v…, để đem đi in làm sao có thể phát hành trong Ngày Hội Ngộ vào giữa năm 2014.

B/ Tiểu Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ đặc trách chuẩn bị mọi chi tiết cho Ngày Họp Mặt được dự trù vào tháng 7 hay tháng 8 năm 2014.

Vì phần đông các bạn cư ngụ tại California, nên các thành viên sinh sống tại đây sẽ tình nguyện xung phong vào Ban Tổ Chức lâm thời trước, rồi sẽ mở rộng ra bằng cách mời gọi thêm bà con ở các nơi khác tham gia bổ sung sau.

Sau khi được thành lập, Ban Tổ Chức sẽ gửi thư thông báo rộng rãi đến các thành viên để mời gọi mỗi người tùy theo khả năng mà tự nguyện tham gia vào hai công tác nói trên.

Westminster California, tháng 10 năm 2014
Bản Sơ thảo do các bạn: DS Trần Đức Hiếu, LS Đoàn Thanh Liêm

Share this post