LÃNH ĐẠO và LÃNH ĐẠM – Trung Chính

LÃNH ĐẠO và LÃNH ĐẠM –   Trung Chính

Sáng thứ hai 7/13/2020 tôi vừa đọc thư rút lui của thụ ủy Liên Danh ứng cử Ban Đại Diện CĐ Bắc Cali do ông Cao Tâm – bí danh Nguyễn Đăng Trình chuyển và thư kêu gọi Tẩy Chay Ban Tổ Chức Bầu Cử do ông Trần Long ký tên. Tôi có nhận xét như sau:

1/ Nhận xét thứ nhất: Ông Nguyễn Đăng Trình với giọng văn hí hửng cho người đọc hiểu là BTC Bầu Cử tỏ dấu hiệu tiền hậu bất nhất nên ông Trương Văn Hàm và liên danh của ông ta rút lui.

2/ Nhận xét thứ hai: Ông Trần Long kêu gọi tẩy chay Ban Tổ Chức Bầu Cử vì BTC Bầu Cử dọn đường cho  những Ban Dại Diện không đáng tin cậy.

Với tôi cả 2 ông Nguyễn Đăng Trình và ông Trần Long đều sai vì BTC Bầu Cử không phải là cơ cấu quyết định ai hay liên danh nào sẽ trở thành Ban Đại Diện Cộng Đồng. Quyền quyết định tối hậu nằm trong tay của cử tri người Việt có quan tâm đến Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại.

Từ khoảng 15 – 20 năm nay, Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali thực chất là những “sứ quân”, cho nên một số nhân vật có tấm lòng quan tâm đã cùng nhau tập họp nhau lại để tố chức một cuộc bầu cử mới để đồng bào VN Hải Ngoại Bắc Cali có được một Ban Đại Diện chính danh do bầu cử, chấm dứt tình trạng TIẾM DANH  hay LƯU NHIỆM VÔ HẠN ĐỊNH.

Tôi quan niệm Ban Đại Diện được bầu ra dựa trên tiêu chuẩn TỐT HƠN chứ không thể chọn tiêu chuẩn TOÀN HẢO, do đó trách nhiệm chính của Ban Đại Diện Cộng Đồng là LÃNH ĐẠO  của Cộng Đồng tức là làm những gì mà Cộng Đồng VN CẦN, chứ không phải là làm những gì mà Ban Đại Diện MUỐN (hay một vài phần tử trong BĐD có mưu đồ tư lợi riêng)

Thế hệ của chúng tôi đều trên 65 tuổi nên Cộng Đồng VN rất cần những người trẻ hơn  đứng ra “gánh vác” vai trò “Lãnh Đạo Cộng Đồng”. Những trò ma mãnh bất kể xuât phát từ đâu đã biến những người sắp sửa có cơ hội LÃNH ĐẠO thì lại sắp sửa trở thành những người LÃNH ĐAM với Cộng Đồng. Do đó Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại bị thua thiệt, chứ không phải BTC Bầu Cử bị thua !!!

Tôi xung phong vai trò làm CLEAN UP các rác rưởi đó và kêu gọi những người đồng quan điểm tiếp tay để làm sạch sẽ môi trường sinh hoạt của Cộng Đồng.

Nhận xét của tôi về ông Trương Hàm và đồng sự của ông, các ông đã ngưng chiến đấu 45 năm qua, có lẽ đã quên khẩu lệnh: TAN HÀNG ! CỐ GẮNG ! Hành Động của ông Trương  Hàm đi ngược lại với tinh thần của khẩu lệnh trên: nghĩa là đơn vị của ông Trương Hàm chưa xuất quân, chưa bị địch tấn công, hàng ngũ vẫn còn nguyên mà đã bỏ chạy thì nói đến mục tiêu cao xa như quang phục  đất nước, như lật đổ bạo quyền Việt Cộng làm sao ai tin được. Lịch sử Việt Nam cận đại có tướng Trương Phúc Phấn giữ vững Lũy Thầy đánh bật quân của Chúa Trịnh ra khỏi Lũy Thầy được hậu thế “lưu danh muôn thở”, trong khi nhân vật Trương Quang Ngọc ăn tiền của Thực Dân Pháp bắt vua Hàm Nghi giao cho Pháp cũng bị hậu thế “lưu xú vạn niên”. Trước khi hoàn toàn rút lui, ông Trương Hàm cũng nên cho Cộng Đồng VN Hải Ngoại biết ông là hậu duệ của danh tướng Trương Phúc Phấn hay ông là hậu duệ của Trương Quang Ngọc ?

Tôi cũng nghe phong phanh liên danh của ông Sam Hồ và liên danh của ông Giang Viễn Tân cũng đe dọa rút lui. Cả 3 ông đại diện 3 liên danh đều là những con nít “sống lâu năm” vì người trưởng thành khi giận dữ có thể đánh nhau, chửi nhau… và chỉ co trẻ con mới hay “hờn dỗi”

Ban Tổ Chức Bầu Cử cũng không không cần “nài nỉ + năn nỉ ” bất kỳ một ai. Tờ giấy xin rút lui chính là TỜ GIẤY KHAI TỬ do các ứng cử viên đã TỰ TỬ. (Khai tử đây là tự giết sinh mệnh lịch sử chứ còn sinh mệnh vẫn còn sờ sờ ra đó, ai mà dám đụng chạm. XIN NHỚ SUY NGHĨ KỸ, BÚT SA LÀ GÀ CHẾT

Trần Trung Chính

Share this post