Lệ Chống Luật – Bên Bờ Vực Của Việc Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5 – Lê Minh Hải

Lệ Chống Luật – Bên Bờ Vực Của Việc Cải Tổ Chương Trình Đầu Tư EB-5 – Lê Minh Hải

(TVVN.ORG) (Robert Mullins International) Theo những trao đổi thông tin trên trang nhà, Sở Di Trú USCIS cho biết những thay đổi hành chính đối với chương trình đầu tư EB-5 là mối ưu tiên hàng đầu trong Tài Khóa 2018. Những chỉ dấu hiện nay cho thấy hầu như những điều lệ đã đề nghị từ hơn một năm nay sẽ được kết thúc rất sớm. Sau đây là ba việc cải tổ quan trọng về chương trình EB-5, được bao gồm trong đề nghị “Hiện Đại Hóa Chương Trình Đầu Tư Di Dân EB-5”.

(1) Số Tiền Đầu Tư Tối Thiểu Gia Tăng. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 500 ngàn Mỹ Kim lên 1 triệu 350 ngàn Mỹ Kim nếu muốn đầu tư trong một Vùng Vấn Đề Việc Làm Đáng Quan Tâm (gọi tắt là vùng TEA, tức những vùng tỷ lệ thất nghiệp cao), hoặc từ 1 triệu Mỹ Kim tăng 1 triệu 800 ngàn Mỹ Kim nếu muốn đầu tư ở những vùng không nằm trong vùng TEA.

Có tin cho biết số tiền đầu tư sau cùng sẽ nhẹ nhàng hơn số tiền được đề nghị.

(2) Cải Tổ Những Vùng TEA: Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị hủy bỏ thẩm quyền chỉ định những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao của địa phương và của tiểu bang và tránh việc “gian lận” định danh những vùng TEA bằng cách chỉ nhìn vào những vùng theo bản điều tra dân số thực tế hoặc những vùng theo điều tra dân số ở ngay bên cạnh những nơi chỉ có những công ty kinh doanh mới hoạt động.

Ý kiến của chúng tôi: Đề nghị này có thể thay đổi vốn đầu tư EB-5 vì các nhà đầu tư thích trả tiền ít hơn cho những lợi ích về di trú, và vấn đề cải tổ của Sở Di Trú sẽ giới hạn việc xác định những vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao.

(3) Giữ Lại Ngày Ưu Tiên. Bộ Nội An Hoa Kỳ đề nghị cho phép người nộp đơn di dân EB-5 được dùng ngày ưu tiên của một đơn di dân EB-5 khác đã được chấp thuận trước đó nếu người nộp đơn đó đủ điều kiện.

Ý kiến của chúng tôi: Điều này giúp cho những người có thể không hợp lệ xin chiếu khán (visa) EB-5 vì những tình huống nằm ngoài sự kiểm soát của họ (chẳng hạn như một trung tâm vùng bị chấm dứt hoạt động hoặc làm ăn bết bát hoặc kế họach đầu tư thất bại). Tuy nhiên, điều này không thể bảo vệ quyền lợi của con cái đi theo vì chúng có thể “quá tuổi” vì thời gian chờ đợi quá lâu. Các đương đơn người Trung Quốc và người Việt Nam có thể bị quá tuổi nên quan tâm đến việc tự làm đương đơn chính xin đầu tư.

Việc Lùi Ngày Cứu Xét Đơn EB-5 Của Việt Nam Trở Thành Hiện Thực: 5 Điều Cần Biết

Việc lùi ngày cứu xét những đơn đầu tư từ Việt Nam đang xảy ra theo Lịch Thông Báo Chiếu Khán Tháng Năm 2018, và hiện nay chỉ có những đương đơn Việt Nam xin chiếu khán EB-5 nộp đơn trước ngày 22/07/2014 mới hợp lệ để nhận chiếu khán đầu tư EB-5. Sau đây là năm điều liên quan đến diễn biến mới đây.

1/ Cập Nhật Thông Báo Chiếu Khán. Thông báo Lịch Chiếu khán Tháng Năm 2018 cho thấy:

“Việc các đương đơn tiếp tục tăng nhanh sẽ ảnh hưởng đến lọai chiếu khán xin việc làm theo ưu tiên thứ năm (diện EB-5) từ Việt Nam đã đạt đến con số chiếu khán dành cho mỗi quốc gia là 700 chiếu khán trong suốt tháng Tư. Chính vì thế, điều cần thiết phải làm là dùng ngày tác động sau cùng cho diện này trong tháng Năm để kiểm sóat số chiếu khán còn lại trong tài khóa này. Điều trông chờ là diện chiếu khán làm việc theo ưu tiên thứ năm từ Việt Nam sẽ vẫn còn là đối tượng cho việc sử dụng ngày tác động sau cùng trong một thời gian nào đó”.

Thống kê cho thấy những đơn xin chiếu khán việc làm theo ưu tiên thứ năm (EB-5) của Trung Quốc và Việt Nam tại Trung Tâm Vùng Thứ Năm (L5 và R5) và những nơi Không Là Trung Tâm Vùng Thứ Năm (C5 và T5) đều có chung một ngày đáo hạn là 01 tháng Tám năm 2014 và sẽ không thay đổi cho đến tháng Chín 2018. Đến tháng Chín 2018, ngày đáo hạn có thể tăng đến ngày 8 tháng Tám năm 2014, và trong tháng 10 năm 2018, Trung Quốc sẽ được tăng vài ngày là 15 tháng Tám 2014.

2. Việc Phân Phối Chiếu Khán Mới trong Tháng Mười 2018: Kể từ ngày 1 tháng Tám năm 2018, bắt đầu Tài Khóa 2019, việc phân phối chiếu khán đầu tư EB-5 mới sẽ được phân chia. Câu hỏi quan trọng là Ngày Tác Động Sau Cùng sẽ là ngày nào? Đối với Việt Nam, sẽ không có đơn đầu tư nào đáo hạn trong Tài Khóa 2019. Trong tháng Mười năm nay, ngày đáo hạn cho Việt Nam sẽ là ngày 1 tháng Giêng 2016. Nhưng đến tháng Năm 2019, Việt Nam sẽ có cùng ngày đáo hạn với Trung quốc.

3. Việc Nộp Đơn Đầu Tư Của Những Nước Còn Lại Trên Thế Giới Ảnh Hưởng Thời Gian Chờ Đợi Của Việt Nam Ra Sao? Khi hai quốc gia có cùng Ngày Tác Động Sau Cùng trong cùng một lọai chiếu khán, luật Hoa Kỳ đòi hỏi bất cứ số chiếu khán nào không dùng đến được phân phối theo thứ tự của ngày ưu tiên, bất kể là quốc gia nào. Vì số người đầu tư diện EB-5 ở Trung Quốc nhiều hơn cả những người nộp đơn đầu tư I-526 từ Việt Nam, nếu càng có thêm đơn đầu tư từ những nước khác thì sẽ làm giảm số chiếu khán dành cho người đầu tư Trung Quốc, và dĩ nhiên cũng làm cho thời gian chờ đợi của người đầu tư ở Việt Nam dài hơn. Tuy nhiên, số chiếu khán không dùng đến có thể cho các nhà đầu tư Trung Quốc vì họ có ngày ưu tiên sớm hơn những nước khác.

4. Có Nên Nộp Đơn Đầu Tư I-526 Không? Với những điều lệ mới của Sở di trú sẽ được ban hành sớm, những đương đơn từ Việt Nam được khuyến khích mạnh mẽ là nên nộp đơn bây giờ để giữ an toàn thời gian chờ đợi. Ngược lại, họ sẽ trả số tiền đầu tư tối thiểu lên hơn 1 triệu Mỹ Kim và kể cả phải chờ đợi ngày đáo hạn lâu hơn.

5. Nước Nào Kế Tiếp? Câu hỏi lớn tiếp theo là nước nào sẽ đứng kế tiếp, có phải là Ấn Độ, Nam Hàn và Ba Tây? Tất cả đều là các ứng viên có tầm cỡ để lập một Ngày Tác Động Sau Cùng sau khi số lượng 700 chiếu khán đã được dùng mỗi năm (khỏang 250 gia đình).

Trong tháng Chín 2019, ngày đáo hạn của Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Ba Tây, Nam Hàn và Đài Loan sẽ là ngày 15 tháng Mười năm 2014.

Số đương đơn chính (không kể các thành viên gia đình đi theo) ở các nước sau đây theo tỷ lệ như sau:

Việt Nam: 36%
Nam Hàn: 35.6%
Trung Quốc: 34.9%
Đài Loan: 34.4%
Ba Tây: 30.4%
Ấn Độ: 27.6%

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Liệu sẽ có những thay đổi từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 không?

– Đáp: Điều này tùy vào Sở Di Trú có thay đổi hay không. Một vài thượng nghị sĩ khuyến cáo Sở Di Trú không nên có những thay đổi trong lúc này cho chương trình đầu tư để giữ nguyên sự cạnh tranh.

– Hỏi: Các nhà đầu tư kỳ vọng điều gì sau ngày đáo hạn 30 tháng 9 năm 2018?

– Đáp: Sẽ không có bất cứ sự gia hạn ngắn nào hết, thay vào đó, chương trình đầu tư sẽ được gia hạn từ 5 năm trở lên, cộng với việc tăng tiền đầu tư và đánh giá những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao (TEA) và hy vọng sẽ tăng số chiếu khán đầu tư lên 30.000 hoặc 40.000 chiếu khán mỗi năm.

– Hỏi: Những người con có thể sẽ quá-tuổi có nên nộp đơn đầu tư I-526 riêng cho mình càng sớm càng tốt hay chờ cho đến khi đơn đầu tư của cha mẹ được Sở Di Trú duyệt xét rồi mới nộp đơn?

– Đáp: Chờ đợi không mang lại lợi ích nào hết cho người con. Điều này có nghĩa là người con sẽ phải bỏ tiền đầu tư tối thiểu cao hơn và nhiều luật lệ mới sẽ thay đổi trong tương lai. Nếu người con trên 19 tuổi sau khi được trừ tuổi theo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA), một đơn đầu tư mới nên nộp cho người con này để bảo đảm việc đóng tiền đầu tư thấp và vẫn có thể giữ được ngày ưu tiên theo đơn của cha mẹ.

– Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra cho các nhà đầu tư có đơn được nộp sau ngày 22 tháng Bảy năm 2014 và được chấp thuận trước tháng Năm 2018 và đang chờ ở Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC)?

– Đáp: Rất tiếc, họ phải chờ đơn của họ đáo hạn giống như những đơn theo thứ tự ưu tiên khác. Nhưng không giống như những hạng mục đơn di trú theo thứ tự ưu tiên bình thường, ngày đáo hạn của diện đầu tư có thể nhảy lên một năm hoặc nhiều hơn sau tháng 10 sắp tới.

Share this post