Lệnh Ân Xá Của Thống Đốc California Có Thể Xin Lại Thẻ Xanh – Lê Minh Hải

Lệnh Ân Xá Của Thống Đốc California Có Thể Xin Lại Thẻ Xanh – Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Vào ngày 15 tháng Tư năm 2017 vừa qua, ông Jerry Brown, thống đốc tiểu bang California, đã ban lệnh ân xá cho 72 người đã phạm tội hình sự tại tiểu bang California. Trong số này có một phụ nữ Việt Nam từng bị phạm tội tàng trữ những chất gây nghiện được kiểm sóat bởi chính phủ.

Một ân xá là một sắc luật của thống đốc nhằm tha tội cho một cá nhân. Và người này được xem là chưa hề phạm tội này.
Trong qua khứ, việc ân xá tội là một điều hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, Thống Đốc Jerry Brown của tiểu bang California đã ân xá cho nhiều người hơn bất kỳ thống đốc tiền nhiệm khác, với số ân xá là 127 vụ chỉ riêng trong năm 2013. Đây là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ thống đốc của ông và người ta không thể đóan được những thống đốc tương lai sẽ quan tâm đến vấn đề ân xá ra sao.

Việc ân xá này không thể tư nhiên mà có. Có được sự ân xá là một thành tựu dựa trên những bằng chứng kéo dài trong 10 năm mà quý vị đã có một cuộc sống ngay thẳng và chân thật, thể hiện đạo đức, nhân cách tốt và cho thấy quý vị luôn tuân thủ pháp luật sau khi quý vị được trở về với cộng đồng từ lao tù hoặc đã hết hạn tù treo và thời gian bị quản chế.

Quý vị chỉ hợp lệ xin sự ân xá của thống đốc tiểu bang California về những tội vi phạm ở tiểu bang này mà thôi, chứ không thể xin ân xá những tội phạm phải ở các tiểu bang khác.

Trong hầu hết những hồ sơ, bước đầu tiên để nộp đơn xin sự ân xá của thống đốc là phải có Chứng Chỉ Phục Hồi Giáo Huấn của Tòa Thượng Thẩm nơi quận hạt mà quý vị đang cư ngụ. Chứng Chỉ Phục Hồi Giáo Huấn của Tòa Thượng Thẩm chứng nhận cá nhân này đã được phục hồi giáo huấn.

Nếu một người đã có lệnh phải rời đi hoặc bị trục xuất, lệnh ân xá có thể hủy bỏ các lệnh này. Nhờ lệnh ân xá này, người ta có thể xin tái mở hồ sơ của họ tại tòa di trú và xin thẻ xanh lại. Nếu qúy vị đang ở trong tình trạng này thì luật mới của thống đốc có thể giúp quý vị.

Một sự ân xá không phải là điều mà quý vị có thể có nhanh chóng. Tổng quát, đương đơn phải hội đủ hai đòi hỏi sau đây:

– Đã hoàn tất thời gian án treo hoặc quản chế ít nhất 10 năm trước, và
– Không hề phạm bất cứ tội nào sau đó.

Nếu quý vị thành công trong việc xin ân xá và hiện đang đối diện với thủ tục bị trục xuất, Tòa Di Trú sẽ phải ngưng việc truy tố quý vị và việc bị trục xuất sẽ được hủy bỏ.

Để kết thúc bài viết đặc biệt này, văn phòng Robert Mullins International xin chân thành cám ơn Luật Sư Lê Tuấn thuộc Văn Phòng Luật Sư Steve Lopez đã gửi cho bài viết hữu ích này.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 6-2017

(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực
(2) – Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 22/12/2010 (Tăng 2 tuần)
(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/07/2011)
(3) – Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 15/08/2015 (Tăng 4 tuần)
(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/04/2016)
(4) – Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 22/10/2010 (Tăng 3 tuần)
(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2011)
(5) – Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 01/07/2005 (Tăng 2 tuần)
(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/12/2005)
(6) – Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 08/05/2004 (Không thay đổi)
(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/11/2004)
(7) -Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Một người có thể xin ân xá nếu họ đã có lệnh trục xuất, nhưng vẫn còn ở Hoa Kỳ với lệnh giám sát không?

– Đáp: Câu trả lời là được, nếu quý vị vẫn đang sống ở Hoa Kỳ và đang có lệnh giám sát, quý vị vẫn còn cơ hội xin ân xá về tội hình sự đã phạm.

– Hỏi: Nếu tôi từng bị một tội tiểu hình, liệu tôi có nên xin ân xá không?

– Đáp: Tùy theo trường hợp riêng của quý vị. Nhiều luật có thể ảnh hưởng đến trường hợp của quý vị. Một vài tội tiểu hình nhưng vẫn có thể đưa đến những hậu quả di trú và quý vị nên quan tâm nếu việc này xảy đến trước khi quý vị đối diện với tiến trình bị trục xuất hoặc đối diện với nhữn hậu quả về di trú. Quý vị nên liên lạc với một luật sư di trú nhiều kinh nghiệm để duyệt xét hồ sơ và việc phạm tội của quý vị.

– Hỏi: Nhân viên Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) có thể bắt giữ tôi nếu tôi đã xin ân xá không?

– Đáp: Chuyện này có thể xảy ra. Nhân viên ICE có thể bắt giữ quý vị mặc dù quý vị đã xin ân xá và đang chờ đợi kết quả. Quý vị nên tham khảo với một luật sư nhiều kinh nghiệm để duyệt xét thật kỹ lưỡng trường hợp của quý vị.

Share this post