Lố Bịch Hay Man Rợ? – Từ Thức

Một hình ảnh thô tục: Chính quyền csVN bắt học sinh Lạng Sơn ra đứng chầu chực trong mưa gió, lạnh giá để đón Kim Jong-Un (26/2).

Lùa dân ra đường đón cha già dân tộc nước bạn, hay khóc cha, chú lãnh tụ nội hóa chầu trời, là một phong tục lố bịch, tưởng đã cáo chung, vì ngày nay, cả thế giới biết đó là trò hề.

Bản chất của Cộng Sản là lường gạt, xảo trá, nhưng vẫn tiếp tục làm, khi biết không còn lừa được ai, chỉ có thể giải thích bằng y khoa : cái xảo trá đã trở thành bệnh, đã trở thành bản năng, đã khắc trong ADN (DNA).

Cái lố bịch trở thành man rợ, khi người được chào đón là một tên đồ tể.

Bên cạnh cái man rợ, có cái bệnh khác mà người CS bỏ không được, là cái ngu dốt.

Hai cái ngu dốt.

Thứ nhất, Kim không phải là quốc khách, không chính thức thăm viếng VN.

Anh ta chỉ tới bàn chuyện làm ăn riêng với Donald, không có lý do gì để bắt dân ra nghênh đón.

Cái ngu thứ hai, trước mắt hàng trăm ký giả báo chí từ khắp nơi đổ về, tập đoàn cầm quyền đã khoe với thế giới là chế độ vẫn man rợ như thời Staline, trong khi không ngớt điêu ngoa trong các hội nghị quốc tế là đã biết chống độc tài, biết tôn trọng nhân quyền.

Đó là một hài kịch, hay bi kịch: Mặc quần áo như người, nhưng vẫn kéo lê cái đuôi chồn sau lưng.

Share this post