Lời Vàng Ngọc – Lê Văn Nin

Lê Văn Nin tự hào với lời giáo huấn: Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Bữa ni Nin muốn biết thế gian thực hiện điều ấy đến mô rồi mới đi hỏi một công nhân lao động:

– Đồng chí có làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu không?

Người công nhân í, thiệt ra là lao động phổ thông, lắc đầu. Không không! Tui làm theo năng lực và nghỉ theo yêu cầu thôi!

Nin ngạc nhiên hỏi: Chớ răng lạ rứa?

Công nhân mới trả lời: Ơ, thì tui thất nghiệp ai kêu mần cái chi thì tui mần, khi không có việc thì họ yêu cầu nghỉ phải nghỉ.

– Vậy đồng chí học trường nào ra? Học trường Hà Gian.

Nin lên Hà Gian hỏi một học sinh mới tốt nghiệp cũng câu hỏi đó. Học sinh cũng lắc đầu. Dạ, cháu làm theo năng lực nhưng điểm theo nhu cầu.

– Hả?! Nin ngạc nhiên quá hỏi răng rứa? Học sinh trả lời, dạ cháu học dốt làm bài thi theo năng lực thì hạng bét nhưng nhu cầu điểm bao nhiêu cũng có. À, báo cho ông mừng cháu năm này được 29.5 điểm nếu cộng với điểm ưu tiên vùng chắc cháu vô được trường hành chính quốc gia đó.

Nin đến trường hành chính quốc gia thấy một ông phương phí béo nộn đến thăm trường vừa ra, nghe nói là cựu học sinh tốt nghiệp trường này. Nin gặp bắt tay, giới thiệu rồi xin hỏi:

– Đồng chí có làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu không?

– Có! Vị khách đáp chắc như bắp.

Nin mừng quá nói đây rồi! Học trò ta đây rồi! Hỏi tiếp: Đồng chí đang làm gì? Khách trả lời: Làm quan.

Vậy làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu cầu của đồng chí là thế nào?

– Năng lực thì… có đếch gì để nói nhưng nhu cầu thì… biệt thự triệu đô, ô tô vạn lạng… muốn gì là có nấy.

– Vậy, vậy…. trước đây đồng chí học trường nào?

– Hà Gian,

Lê Văn Nin lẳng lặng bỏ đi, nghỉ miết: Hà Giang là cái nôi đào tạo những học trò của ta sao?

Share this post