Lớp Điện Toán Trung Cấp MIỄN PHÍ Chiều Thứ Hai & Thứ Tư

Lớp Điện Toán Trung Cấp MIỄN PHÍ Chiều Thứ Hai & Thứ Tư

Thời gian: Mỗi thứ Hai và thứ Tư từ 1:00 đến 2:30 chiều

Giảng viên: Thầy Võ Vinh

Đề tài: Khóa học dài 2 tháng, mỗi buổi học là một đề tài khác nhau.

Địa điểm: 14550 Magnolia St, Phòng 205, Westminster, CA. 92683

Hoc phí: Miễn phí

Xin ghi danh tại số 714-893-3043

Share this post