Lớp Nhập Môn THỜI TIẾT Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ thứ Sáu 2 Tây tháng 12, 2016

Lớp Nhập Môn THỜI TIẾT Bằng Tiếng Tây Ban Nha MIỄN PHÍ thứ Sáu 2 Tây tháng 12, 2016

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi học nhập môn Tây Ban Nha dành cho người Việt do Giáo Sư Trần Chấn Trí (University of California, Irvine) phụ trách.

Đề tài: Thời Tiết.

Thời gian: Buổi học nhằm ngày thứ Sáu, 2 Tây tháng 12, 2016 vào lúc 4 giờ chiều đến 5:30 chiều tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.

Chương trình giảng dạy của Giáo Sư Trần Chấn Trí được thực hiện MỖI BUỔI HỌC MỘT ĐỀ TÀI. Sau mỗi buổi học, Ban Kỹ Thuật của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu sẽ cho chiếu lại buổi học tại YouTube và tại Phòng Phim Ảnh http://tvvn.org/forums/media/categories/th%C6%B0-vi%E1%BB%87n-vi%E1%BB%87t-nam-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u.25/

Share this post