Lớp Nhập Môn Tiếng Tây Ban Nha Bằng Việt Ngữ Thứ Bảy 9 tháng Bảy 2016 MIỄN PHÍ

Lớp Nhập Môn Tiếng Tây Ban Nha Bằng Việt Ngữ Thứ Bảy 9 tháng Bảy 2016 MIỄN PHÍ

Là một trong loạt sinh hoạt đặc biệt mừng Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu có hội trường và các phòng sinh hoạt mới, xin hân hạnh giới thiệu một buổi học nhập môn tiếng Tây Ban Nha dành cho người Việt do Giáo Sư Trần Chấn Trí (University of California, Irvine) phụ trách.

Lớp học sẽ giới thiệu hệ thống ngữ âm căn bản của tiếng Tây Ban Nha bao gồm cách đọc bảng chữ cái, nguyên âm, phụ âm, nhị trùng âm và cách nhấn âm trong từ ngữ.

Học viên cũng được làm quen với những khái niệm văn phạm căn bản của tiếng Tây Ban Nha như cách chia động từ, các thì chính của động từ, giống và số của danh từ và tính từ, v.v.

Buổi học cũng tạo điều kiện cho học viên làm quen với nhau bằng cách chào hỏi và tự giới thiệu với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha.

Buổi học nhằm ngày thứ Bảy, 9 tháng Bảy 2016 vào lúc 10 sáng tại hội trường mới của Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia Ste. 205-206, Westminster, CA 92683.

Xin liên lạc số (714) 893-3043 để ghi danh tham dự miễn phí.

Share this post